'”Swój do Swego” polscy przedsiębiorcy w Wolnym Mieście Gdańsku’.