dr Karol Nawrocki

Karol Nawrocki, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska, flagi, Muzeum II Wojny Światowej


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.