Ciekawostki

3 maja – 360 rocznica podpisania Traktatu Oliwskiego

3 maja  mija 360 rocznica podpisania pokoju w Oliwie kończącego potop szwedzki. Traktat podpisano około północy. Opatem był wówczas Aleksander Kęsowski, co widać na tablicy ufundowanej z tej okazji.

Na mocy Traktatu m.in. Polska zrezygnowała z części Inflant, a król Jan II Kazimierz Waza z pretensji do tronu szwedzkiego.  Szwecja zobowiązała się dotrzymać wolności handlu na Bałtyku i zwrócić zagrabione dzieła sztuki, z czego do dzisiaj się nie wywiązała.
Dokument przechowywany jest w Archiwum Głównym w Warszawie. Gdańska mennica wybiła w 1660 pamiątkowy medal, a dzień 3 maja postanowiono obchodzić jako coroczne święto.

Sala Pokoju

Wymiana dokumentów nastąpiła w krużgankach (stąd tablica w krużgankach), ale w refektarzu zimowym  podpisano jeden z dokumentów i opat zadecydował, że ta sala  będzie pamiątką podpisania. Jej wystrój był niezmieniony do czasów napoleońskich, kiedy wyposażenie zniszczono. Marmurowy stół zachował się do dzisiaj.

Anna Pisarska – Umańska

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “3 maja – 360 rocznica podpisania Traktatu Oliwskiego

  • Dziękujemy za nie zapomnienie!

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.