Pałac Skokloster, zbiory. Toaleta polowa pana feldmarszałka