W dniu 1 VIII 2018 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uczciło 74 tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17-tej, czyli zgodnie z Godziną „W” . Jak wiadomo, był to kryptonim daty i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego będącego najtragiczniejszym zrywem w walce o niepodległość naszego kraju.
Obchody tej rocznicy – ze względów pogodowych – zostały zorganizowane wewnątrz gmachu Muzeum, a nie – jak planowano – na placu.

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Uroczystość tę uświetnili swą obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władzy lokalnej, instytucji i stowarzyszeń, także przedstawiciele Wojska Polskiego, harcerze oraz mieszkańcy naszego miasta. Budujący był liczny udział rodzin z małymi dziećmi, które miały założone na rękach biało – czerwone opaski.

Na początku zebrani goście odśpiewali nasz Hymn Narodowy, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej.

Zebranych przywitał dr Tomasz Szturo (zastępca dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej) , który zwrócił uwagę na fakt, iż po raz pierwszy nasze miasto uczciło wybuch Powstania Warszawskiego. W ten sposób gdańszczanie dołączyli się do ogólnopolskich obchodów tej, jakże ważnej, rocznicy.
Prelegent przywołał słynną maksymę Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, zapomnij o mnie”, zgodnie z którą musimy pielęgnować pamięć o nie tylko o uczestnikach Powstania Warszawskiego, ale o wszystkich, którzy polegli w służbie Ojczyźnie.

Następnie wystąpił wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk, który przywołał chronologicznie poszczególne polskie zrywy narodowościowe, począwszy od Konfederacji Barskiej.
Zwrócił uwagę na ważną kwestię patriotycznego wychowania polskiej młodzieży w minionych epokach, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaowocowało to masowym udziałem bardzo młodych Polaków w obronie ojczyzny w sierpniu 1944 r.
Postawił tezę, że gdyby nie wybuch Powstania Warszawskiego, nie bylibyśmy teraz suwerennym narodem.

W dalszej kolejności głos zabrała Anna Fotyga, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Powołała się na pogląd głoszony przez Józefa Piłsudskiego dotyczący konieczności pielęgnowania pamięci o wszelkich walkach toczonych w obronie naszego kraju.

Uroczyste obchody wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum II Wojny Światowej

Następne przemówienie wygłosił poseł Kazimierz Smoliński, który przypomniał hasło: ”Bóg – Honor – Ojczyzna”, które na przestrzeni dziejów towarzyszyło walce w obronie naszego kraju, również powstańcom, którzy chwycili za broń w sierpniu 1944 r. Prelegent podkreślił, iż nie ma wątpliwości co do słuszności wybuchu Powstania Warszawskiego. Wyraził tezę, iż ten zryw niepodległościowy zaważył nie tylko na przyszłości naszego kraju, ale całego regionu. Bowiem wybuch Powstania w Warszawie w sierpniu 1944 r. powstrzymał na czas trwania powstania ofensywę Armii Czerwonej na zachód. Dzięki temu po wojnie Niemcy nie znaleźli się w strefie wpływów ZSRR, a nasz kraj nie stał się kolejną republiką radziecką.
Zaś postawa młodzieży heroicznie walczącej w Powstaniu dała przykład nowym pokoleniom Polakom, którzy po wojnie podejmowali próby walki z reżimem.

Kolejny prelegent – Senator Antoni Szymański podkreślił, iż szacunek dla Powstania Warszawskiego i tych, którzy w nim wzięli udział, łączy wszystkich Polaków bez względu na poglądy.
Wezwał rodziców, by przekazywali swoim dzieciom pamięć o tych bolesnych wydarzeniach. Bowiem tylko od nas zależy, czy następne pokolenia Polaków będą pielęgnowały pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny.
Ostatni wystąpił Adam Kasprzyk – przedstawiciel przedsiębiorstwa Energa SA, który podobnie, jak jego poprzednik nawiązał do roli rodziców w edukacji dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. Zwrócił uwagę na obecnego wśród gości Kacpra Płażyńskiego i jego żonę, jako przedstawicieli młodego pokolenia Polaków, którym dobro naszej ojczyzny nie jest obojętne.

Na zakończenie uroczystości goście wysłuchali melodii znanych piosenek powstańczych w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Występ orkiestry wojskowej

Harcerze rozdawali zebranym ulotki przypominające formą graficzną dużą kartkę pocztową ze znaczkiem Poczty Powstańczej, z dopiskiem „do wszystkich”. Awers przypomina kartkę z kalendarza z datą „1 sierpnia” i z wyszczególnionymi poniżej wydarzeniami zorganizowanymi tego dnia przez Muzeum II Wojny Światowej. Na rewersie zostały umieszczone cytaty ze wspomnień powstańców.

Maria Sadurska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w MIIWŚ

  • Tylko tak dla ścisłości. Ta orkiestra jest z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.