W dniu wczorajszym w wieku 99 lat zmarł Brunon Zwarra. Wybitny przedstawiciel Polonii zamieszkującej Gdańsk w bardzo trudnym dla niej czasie międzywojennym. Zaangażowany społecznik, członek wielu polonijnych organizacji, m. in Klubu Sportowego Gedania, ale również pisarz opisujący trudne losy Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i w czasie II Wojny Światowej. Wielki Polak i gdańszczanin.

Mając na uwadze powyższe, ufając, że reprezentuję w tej sprawie wielu z Was, zdecydowałem się skierować do Wojewody Pomorskiego list z prośbą o uhonorowanie Brunona Zwarry przez Prezydenta Rzeczpospolitej pośmiertnym odznaczeniem państwowym.

Poniżej treść listu skierowanego do Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha.

Sz. P. Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski
Ul. Okopowa 21/27
80 – 810 Gdańsk

Szanowny Panie Wojewodo,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zawnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o art. 138 Konstytucji RP i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia  16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, celem nadania Brunonowi Zwarra, pośmiertnego odznaczenia za zasługi w krzewieniu polskiej kultury i tradycji narodowej.

Brunon Zwarra urodził się w Gdańsku 19 października 1919 roku. W latach 1929-1935 uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. W bardzo trudnych dla Polaków zamieszkujących Wolnego Miasto Gdańsk czasach, gdy ówczesne nazistowskie gdańskie władze zwalczały wszelkie przejawy polskości i kulturowej odrębności, Brunon Zwarra zdecydował się aktywnie zaangażować w działalność podtrzymującą polską tożsamość narodową. Poprzez przynależność do takich organizacji jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Zjednoczenie Zawodowe Polaków oraz do Klubu Sportowego Gedania, krzewił patriotyzm i podtrzymywał więź łączącą Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku z Rzeczpospolitą. Za swoją działalność 14 września 1939 r. został aresztowany przez niemieckich okupantów. Początkowo osadzony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen.

Po wojnie zaangażowany w odbudowę Gdańska. Od lat 70. XX wieku swoje wspomnienia  i świadectwo trudnych czasów międzywojennych zdecydował się przelać na papier.  Do swojej śmierci opublikował zbiór 73 relacji opisujących losy Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku oraz podczas II Wojny Światowej.

Postać Brunona Zwarry to wzór polskiego patrioty. Jestem przekonany, że jest godna uhonorowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku,
Kacper Płażyński

Treść listu – PDF

 

2 thoughts on “Apel o uhonorowanie Brunona Zwarry

  • Bardzo dobra inicjatywa, niezależnie Urząd Miasta Gdańsk też powinien uhonorować tego wspaniałego człowieka.

    Odpowiedz
  • ciekawe czy przeczytał jakąś książkę pana Zwarry ?

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.