• Wydarzenie: W ramach akcji: ,,Wejście w historię” prezentacja szczególnego eksponatu – fragmentów butów Danuty Siedzikówny ps. Inka, odnalezionych w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2014 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku
  • Data: 28 sierpnia 2020 r., godz. 12:00
  • Miejsce:  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, poziom -1 (przy wejściu dla gości zwiedzających MIIWŚ)
  • Wstęp: wolny
Inka z gitarą, 1944 r. Zdjęcie dzięki uprzejmości Piotra Szubarczyka.

28 sierpnia br. (najbliższy piątek), w 74. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Danucie Siedzikównie ps. Inka, odbędzie się w Muzeum odsłonięcie szczególnego eksponatu.  W ramach akcji: ,,Wejście w historię” zaprezentujemy Państwu fragmenty butów Danuty Siedzikówny ps. Inka, wydobyte w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2014 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Eksponat został wypożyczony ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i będzie prezentowany do 25 października 2020 r. w MIIWŚ.

W uroczystym wydarzeniu odsłonięcia eksponatu weźmie udział p. Jacek Pawłowicz – dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie na Podlasiu. W lutym 1940 r. jej ojciec został deportowany w głąb ZSRS. Matka zaangażowana we współpracę z AK została rozstrzelana przez Niemców w 1943 r. W grudniu 1943 r. Danuta wstąpiła do AK, pracując jednocześnie w nadleśnictwie w Hajnówce. Po przejściu frontu jego pracowników aresztowało NKWD. Więźniowie zostali odbici przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po uwolnieniu Danuta Siedzikówna wstąpiła do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka. W oddziale służyła z przerwami jako sanitariuszka i łączniczka, aż do aresztowania przez UB 20 lipca 1946 r. Przewieziona do więzienia w Gdańsku była przesłuchiwana i torturowana. Została skazana na karę śmierci i rozstrzelana 28 sierpnia 1946 r.

Do 2014 r. miejsce jej pochówku pozostawało nieznane.

Gdańsk Strefa Prestiżu

materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.