Dla dobra Gdańska i jego mieszkańców

Stowarzyszenie “Nasz Gdańsk” i portal Gdańsk Strefa Prestiżu oficjalnie podpisały umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu.

Stowarzyszenie “Nasz Gdańsk” i portal Gdańsk Strefa Prestiżu formalnie podpisały umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu.

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, którego prezesem jest pasjonat i popularyzator historii Gdańska, Andrzej Januszajtis, od wielu lat uczestniczy w kształtowaniu świadomości społecznej, historycznej i gospodarczej mieszkańców Gdańska. Stowarzyszenie skupia ludzi i organizacje pragnące aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej i społecznej oraz działalności charytatywnej na obszarze Miasta Gdańska i województwa pomorskiego. Dąży w szczególności do rozwoju i promocji gospodarki morskiej “uznając, że powinna ona być motorem i podstawą wzrostu znaczenia Gdańska jako miasta morskiego i portowego” (cytat ze Statutu). Stowarzyszenie działa także na polu prawnym i kulturalnym, organizuje wystawy, odczyty, wykłady, prowadzi działalność wydawniczą i szeroką działalność informacyjną.

Stowarzyszenie “Nasz Gdańsk” i portal Gdańsk Strefa Prestiżu formalnie podpisały umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu.

Przed podpisaniem formalnej umowy nasz portal podejmował już wspólne działania ze Stowarzyszeniem, m.in. dotyczące zbiórki podpisów pod projektem uchwały w sprawie zachowania historycznego charakteru Długiego Pobrzeża, czy apelu dotyczącego zaniechania budowy kładek przez Motławę. Ostatnio wspólnie apelowaliśmy o utrzymanie dawnej nazwy “Wiadrownia” przy Muzeum II WŚ. Mamy wspólne cele i dobrze jest wzajemnie się wspierać i działać dla dobra Gdańska. Już teraz na łamach naszego portalu jest kilka interesujących artykułów pana Andrzeja Januszajtisa. Po podpisaniu umowy będą pojawiać się zdecydowanie częściej.

Gdańsk Strefa Prestiżu

  • Powodzenie we wspólnych przedsięwzięciach dla dobra miasta. Nic bardziej nie jednoczy niż wspólne działania dwóch Andrzejów.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.