Dlaczego dyrektor ECS użytkuje mieszkanie komunalne za 600 zł?

„Posiadamy dowody wskazujące na to, że Basil Kerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, użytkował mieszkanie będące w zasobach miasta. Czynsz za lokal wynosi nawet trzykrotnie mniej, niż za podobne mieszkanie wynajęte na wolnym rynku. Jednocześnie na pomoc mieszkaniową od miasta czeka ponad 2 tysiące gdańskich rodzin. Mimo wcześniejszych zapewnień ani gdańscy urzędnicy ani Basil Kerski nie zechcieli odpowiedzieć na nasze pytania w tej sprawie.” 

Taką informację podał dzisiaj, tj. 6 lutego 2019 r., portal wPolityce.

„Od kiedy Kerski użytkował lokalu na Ujeścisku? Czy wciąż tam mieszka (z dokumentów, które posiadamy wynika, że na pewno jeszcze w styczniu br. odprowadził czynsz)? Na jakiej podstawie został najemcą mieszkania? Te pytania zadaliśmy urzędnikom z miejskiej spółki Gdańskie Nieruchomości. Jeszcze wczoraj i dziś rano zapewniali nas oni, że otrzymamy wyczerpujące odpowiedzi, które „są teraz opracowywane”. W końcu odmówiono nam jakichkolwiek wyjaśnień.”

Konferencja prasowa w sprawie dyrekcji ECS
Konferencja prasowa w sprawie dyrekcji ECS

W związku z tym – również w dniu dzisiejszym – radni gdańscy, Kacper Płażyński, Kazimierz Koralewski i Elżbieta Strzelczyk, złożyli interpelację do p.o prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z prośbą o udzielenie odpowiedzi i udostępnienie dokumentów w tej sprawie. Poniżej treść pisma.

Na zwołanej konferencji prasowej radni przedstawili sprawę akcentując ściśle określone warunki dochodowe, jakim podlega każda osoba ubiegająca się o mieszkanie komunalne.  Na pytania dziennikarzy, jakie będą  kolejne działania radnych w przypadku potwierdzenia tych informacji, Kacper Płażyński nie chciał uprzedzać faktów.

Poniżej zapis całej konferencji:

Władze Miasta Gdańsk odpowiadają.


Umowa najmu mieszkania z dyr. B. Kerskim została zawarta czas trwania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W związku z otrzymaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na następną kadencję na tym stanowisku obowiązuje ona do 31.12.2022 r.

Podstawa prawna, które pozwala na wynajem:

 1. Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
 2. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego
  § 8a.
 1. W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy – na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych.
 2. Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie:
  a)opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska
  b)przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

Po dopełnieniu tych formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z dyr. Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta.


Na tę odpowiedź miasta szybko zareagował na Twitterze mecenas Kacper Płażyński.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.