„Posiadamy dowody wskazujące na to, że Basil Kerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności, użytkował mieszkanie będące w zasobach miasta. Czynsz za lokal wynosi nawet trzykrotnie mniej, niż za podobne mieszkanie wynajęte na wolnym rynku. Jednocześnie na pomoc mieszkaniową od miasta czeka ponad 2 tysiące gdańskich rodzin. Mimo wcześniejszych zapewnień ani gdańscy urzędnicy ani Basil Kerski nie zechcieli odpowiedzieć na nasze pytania w tej sprawie.” 

Taką informację podał dzisiaj, tj. 6 lutego 2019 r., portal wPolityce.

„Od kiedy Kerski użytkował lokalu na Ujeścisku? Czy wciąż tam mieszka (z dokumentów, które posiadamy wynika, że na pewno jeszcze w styczniu br. odprowadził czynsz)? Na jakiej podstawie został najemcą mieszkania? Te pytania zadaliśmy urzędnikom z miejskiej spółki Gdańskie Nieruchomości. Jeszcze wczoraj i dziś rano zapewniali nas oni, że otrzymamy wyczerpujące odpowiedzi, które „są teraz opracowywane”. W końcu odmówiono nam jakichkolwiek wyjaśnień.”

Konferencja prasowa w sprawie dyrekcji ECS
Konferencja prasowa w sprawie dyrekcji ECS

W związku z tym – również w dniu dzisiejszym – radni gdańscy, Kacper Płażyński, Kazimierz Koralewski i Elżbieta Strzelczyk, złożyli interpelację do p.o prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z prośbą o udzielenie odpowiedzi i udostępnienie dokumentów w tej sprawie. Poniżej treść pisma.

Na zwołanej konferencji prasowej radni przedstawili sprawę akcentując ściśle określone warunki dochodowe, jakim podlega każda osoba ubiegająca się o mieszkanie komunalne.  Na pytania dziennikarzy, jakie będą  kolejne działania radnych w przypadku potwierdzenia tych informacji, Kacper Płażyński nie chciał uprzedzać faktów.

Poniżej zapis całej konferencji:

Władze Miasta Gdańsk odpowiadają.


Umowa najmu mieszkania z dyr. B. Kerskim została zawarta czas trwania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W związku z otrzymaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na następną kadencję na tym stanowisku obowiązuje ona do 31.12.2022 r.

Podstawa prawna, które pozwala na wynajem:

 1. Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
 2. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego
  § 8a.
 1. W zasobie mieszkaniowym Miasta Gdańska wydziela się lokale przeznaczone do wynajmowania osobom zatrudnionym przez Miasto Gdańsk, jego jednostki, gminne osoby prawne lub spółki handlowe utworzone z udziałem gminy, posiadającym specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań gminy – na czas trwania stosunku pracy, w liczbie nie więcej niż 50 lokali mieszkalnych.
 2. Na wniosek pracownika o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy na czas trwania stosunku pracy, Prezydent Miasta Gdańska po dokonaniu oceny przydatności jego kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy na podstawie:
  a)opinii Dyrektora Wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, gminnej osoby prawnej lub spółki handlowej utworzonej z udziałem Gminy Miasta Gdańska
  b)przedłożonych przez pracownika: umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

Po dopełnieniu tych formalności została zawarta umowa czasowego najmu mieszkania z dyr. Basilem Kerskim. Jest to element szerszej polityki kadrowej Gdańska, dzięki której osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, również pracujący na polu nauki, kultury, sztuki, mogą zamieszkać w Gdańsku i pracować na rzecz miasta.


Na tę odpowiedź miasta szybko zareagował na Twitterze mecenas Kacper Płażyński.

Gdańsk Strefa Prestiżu

One thought on “Dlaczego dyrektor ECS użytkuje mieszkanie komunalne za 600 zł?

Dodaj opinię lub komentarz.