Dom dróżnika leży na gruncie nad wodą, jest osadzony na wale (co czyni go unikatowym), sąsiaduje z większym terenem podupadającej stoczni rybackiej Spawmet, a to łączy działki w atrakcyjny teren. Tylko dzięki staraniu jednego z najemców, którego ojciec był pierwszym powojennym lokatorem, budynek udało się uratować, a w 2017 roku PWKZ Agnieszka Kowalska uznała, że przedstawia on na tyle istotne walory historyczne, że należy go wpisać do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Dom dróżnika przy ul. Siennej

Są to właściwie dwa budyneczki – dawny dom dróżnika i pralnia.  Na budynku mieszkalnym możemy dostrzec ślady II wojny światowej. Na cegłach widnieją inicjały i data. Na jednym z unikatowych zdjęć widać mieszkającego do końca wojny dróżnika z rodziną. Właśnie funkcja budynku jest niepowtarzalna. Obok biegła po moście obrotowym towarowa linia kolejowa z 1905 r., łącząca stację rozrządową na  Oruni,  poprzez Olszynkę, ze stacją towarową Kaiserhafen (Kanał Kaszubski). Niezwykle przykre  jest to, że nie udało się zachować zabytkowego mostu obrotowego. Niszczenie odbywało się w atmosferze oburzenia  lokalnej społeczności, mediów oraz lokalnych działaczy.

Powyższe informacje pochodzą z wniosku, jaki złożyła Fundacja dla Gdańska i Pomorza  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, z prośbą o wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Urząd przychylił się do tego wniosku i po zbadaniu zasadności Gdańsk wzbogacił się o  nowy zabytek w dzielnicy dosyć zapomnianej, bo na Przeróbce.

7 lat różnicy

Do początku XX wieku Przeróbka (Troyl) była osadą o charakterze rolniczym, niskim zaludnieniu i rozproszonej zabudowie.  Industrializacja rozpoczęła się wraz z przekopaniem Kanału Kaszubskiego  w 1904 r., wybudowaniem stacji rozrządowej Kaiserhafen Bahnhof i kolejowym mostem obrotowym w 1905. Dwa lata później osada została włączona do miasta  i  w 1912 powstał zwodzony Most Siennicki (Breitenbach Brücke), który spiął brzegi Martwej Wisły, tym samym łącząc Gdańsk z Wyspą Portową wraz z Przeróbką.

Widok ogólny obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków

Na trasie Gdańsk Główny – Gdańsk Troyl postawiono mieszkalny dom dróżnika obsługującego przystanek kolejowy „Most Wisła”. Linia kolejowa nr 226 miała charakter towarowy, ale również pasażerski – przystanek obsługiwał pracowników z pobliskiego Zakładu Napraw Taboru Kolejowego. Pociąg przejeżdżał trzy razy dziennie. Dom stanął na skarpie wału kolejowego linii do Portu Północnego, nieopodal mostu obrotowego, otoczony przez teren ogrodowo-gospodarczy. Po jego wschodniej stronie znajdował się peron kolejowy, po północnej ogród. W przybudówce południowej znajdował się mechanizm obsługujący rogatki, w innych – sprzęt naprawczy. Położenie domu było tak zaplanowane, by dróżnik miał łatwy dostęp do peronu bezpośrednio z drugiej kondygnacji. To wejście zostało po II wojnie światowej zamurowane.

Do zadań dróżnika należała obsługa przejazdu kolejowego i szlabanu, obserwacja i konserwacja stanu technicznego zwrotnic, szlabanu, zwrotnic, torów i innych urządzeń mechanicznych. Zapotrzebowanie na te usługi zmalało po przeprowadzeniu linii tramwajowej przez Most Siennicki w roku 1927.

Dróżnicówka została zbudowana z cegły nieotynkowanej z ceglaną podmurówką i wkomponowana w nasyp. Posiada dwie kondygnacje, ale bryła jest niejednorodna, zwarta  i zwrócona szczytowo do drogi. Dach naczółkowy jest wtórnie pokryty eternitem. Lukarna na dachu – wtórna. Stolarka okienna nie jest oryginalna z jednym wyjątkiem – zachowało się  okno w klatce schodowej, obecnie zaślepione,  trójpolowe, z oryginalnymi okuciami i zawiasami. Stolarka drzwiowa jest zachowana. Drzwi wejściowe są pięciopolowe, drzwi frontowe w ganku czteropolowe z nadświetlem.  Według krążącej opowieści drzwi wejściowe są okaleczone uderzeniami kolby od karabinu przez sowieckiego żołnierza.

Od strony wschodniej (dawnego peronu) dom ma jedną kondygnację, od zachodniej – dwie. Mamy tu wiele przybudówek – ganek, wtórny łącznik, przybudówka z przedsionkiem. Na cegłach można dostrzec napisy: „PD” i „HN”, datowane na 24 sierpnia 1930 r.

Budynek jest częściowo podpiwniczony od strony południowej. Piwnica jest ceglana, nieotynkowana, prowadzą do niej oryginalne, ceglane schody.

Przybudówka, w której dróżnik trzymał sprzęt do obsługi rogatek

Na drugą kondygnację prowadzą zachowane drewniane schody z balustradą. Przy nich znajduje się owo pierwotne okno. We wszystkich pomieszczeniach zachowały się piece kaflowe i w jednym z nich słup więźby. Wnętrze jest nieprzebudowane.

Budynek gospodarczy (pralnia dla pracowników kolei) znajduje się po zachodniej stronie wpisanej działki. Jest jednokondygnacyjny, ceglany i nieotynkowany. Od strony wschodniej jest zachowane wejście z łukiem, od północnej – okno z łukiem i oryginalną stolarką. Oryginalny jest również piec. Można również dojrzeć zamocowane haki do rozwieszania bielizny.

Na terenie dawnego peronu widoczne są fragmenty zachowanej kostki brukowej.

Bruk z peronu

Poniżej wklejam mapkę z wniosku z  oznaczeniem obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Jak widać, Fundacja wnioskowała o objęcie wpisem również drogi dojazdowej, co nie zostało uwzględnione (kolor czerwony), ale wpis objął obszar aż do działki 53/5, tym samym uwzględnił teren torów kolejowych.

Mapka z naniesionym obszarem wnioskowanym (czerwone) i ostatecznie uwzględnionym (zielone).

W ocenie wojewódzkiego konserwatora budynek dróżnicówki jest wartościowym świadectwem historii budownictwa kolejowego. Wpisuje się w lokalny krajobraz ceglanych nieruchomości charakterystycznych dla ziem zachodnich i północnych.

Detal

Zachowana oryginalna funkcja kolejowego budynku mieszkalno-służbowego dodaje mu autentyzmu i stanowi świadectwo ciągłości historii transportu i gospodarki miasta. Jest również nierozerwalnym elementem zespołu gospodarstwa jednorodzinnego razem z otaczającą go działką, budynkiem gospodarczym i pozostałościami peronu. Wartość artystyczna obiektu objawia się w zachowanych elementach dekoracyjnych nieruchomości, takich jak łuki odcinkowe, niestandardowa forma bryły, stolarka drzwiowa i zdobienia na piecu kaflowym. Od strony naukowej gospodarstwo, jako zabytek robotniczego mieszkalnictwa przedwojennego, przemysłu i kolei – popularnych tematów prac naukowych w architekturze, historii gospodarczej, historii techniki oraz socjologii, stanowi niezastąpiony obiekt badań. – Igor Strzok PWKZ, decyzja.

Dom dróżnika od strony ogrodu

Wobec zmodernizowanego w 1970 i rozebranego w 2016 roku kolejowego mostu obrotowego domek dróżnika pozostał jedynym świadectwem historii infrastruktury kolejowej.

Stopień zachowania historycznej substancji jest znaczący. Konstrukcja, materiał, bryła, więźba, strop – pozostały. Nie umniejszają jego wartości popękane ściany i zaślepione okna. Budynek wymaga prac zabezpieczających przed dalszym osuwaniem się i wskazane  byłoby przywrócić wschodnią elewację do stanu pierwotnego (tę od strony peronu). Konieczny jest kapitalny remont zachowawczy.

Budynek i działka są własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych.

Anna Pisarska

źródła:

  1. Decyzja ws. wpisania do rejestru zabytków z 28.09.2023
  2. Biała karta zabytku, dokumentacja konserwatorska
  3. Encyklopedia Gdańska
  4. Rejestr zabytków nieruchomych
  5. Interaktywny plan Gdańska

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Dodaj opinię lub komentarz.