Dom Żeglarzy przy św. Ducha 82 (obecnie 109) i Przędzalnicza 6, ok. 1897 r.

W tym miejscu, przy ul. św. Ducha 109 (wcześniej Heilige Geistgasse nr 82 – po wojnie na ul. św. Ducha zrezygnowano z tradycyjnej numeracji dookolnej na rzecz numeracji stron parzystych i nieparzystych), co najmniej od roku 1506 mieściła się Gildia Szyprów. Współcześnie kamienica nazywana jest Domem Żeglarzy.

W roku 1603 wybudowano nową kamienicę będącą własnością szpitala św. Jakuba z ul. Łagiewniki (Schüsseldamm), która dalej gościła Gildię Szyprów, ale był to też obiekt, w którym znaleźć można było nocleg, zjeść posiłek, a także wziąć udział w koncertach czy innych imprezach, jakie tu organizowano.

Dom Żeglarzy, R. Th. Kuhn.

Budynek w roku 1846 został zakupiony przez Towarzystwo Rzemieślnicze (Gewerbeverein) z Gdańska na potrzeby szkoły rzemieślniczej oraz jako siedziba i miejsce zebrań miejscowych rzemieślników, stąd też używano nazwy „Gewerbehaus”. Przebudowano główny portal, umieszczając na nim płaskorzeźby z maszyną parową i parowozem jako symbolami nowoczesności. Prócz funkcji siedziby stowarzyszenia dalej funkcjonował tu lokal gastronomiczny oraz organizowano występy rozrywkowe.

Budynek pomocniczy Domu Żeglarzy położony wzdłuż ul. Przędzalniczej (Zwirngasse) pod nr 6. Był zasadniczo jednokondygnacyjny i w końcu XIX w., w latach 1888 a 1897, został przebudowany, podwyższony i ozdobiony narożną wieżyczką. Tę kamienicę po wojnie odbudowano, ale nie nawiązując do jej formy poprzedniej. Z kolei na froncie budynku św. Ducha 109 do istniejącego przedproża dobudowano jeszcze taras.

Robert Krygier

Dodaj opinię lub komentarz.