Wydarzenia i informacje

Dr Karol Nawrocki złożył na ręce Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rezygnację ze stanowiska dyrektora MIIWŚ

23 lipca 2021 r. dr Karol Nawrocki złożył na ręce Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Glińskiego, rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w związku z powołaniem na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wybór nowego dyrektora MIIWŚ pozostaje w kompetencjach Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do tego czasu osobami uprawnionymi do kierowania bieżącą pracą Muzeum są zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

dr Karol Nawrocki
dr Karol Nawrocki

Dr Karol Nawrocki od kwietnia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W trakcie czterech lat funkcjonowania instytucji pod dyrekcją dr. Karola Nawrockiego ponad 1 mln 914 tys. gości odwiedziło muzeum. W tym czasie zrealizowano ponad 30 wystaw czasowych; przeprowadzono ponad 1 700 lekcji, zajęć i warsztatów edukacyjnych dla ponad 35 tys. uczestników; pozyskano niemalże 12,5 tys. obiektów do kolekcji zbiorów oraz prawie 50 tys. artefaktów odnalezionych w trakcie prowadzonych przez muzeum badań archeologicznych na Westerplatte; wzbogacono bibliotekę muzealną o około 13 tys. nowych tytułów; podpisano porozumienia o współpracy z prawie 250 wolontariuszami. Od kwietnia 2017 r. instytucja wydała ponad 30 własnych publikacji oraz przeprowadziła prawie 250 notacji filmowych ze świadkami historii. W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez dr. Karola Nawrockiego w MIIWŚ zorganizowano ponad 70 wyjątkowych wydarzeń naukowych i kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, jak i w środowisku międzynarodowym, w tym konferencje, debaty, spotkania autorskie, koncerty, spektakle teatralne, pokazy multimedialne i inne.

Dla dr. Karola Nawrockiego priorytetowym działaniem na stanowisku dyrektora MIIWŚ było konsekwentne przywracanie pamięci o Westerplatte – budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, którego proces inwestycyjny jest możliwy dzięki starannie i sprawnie przeprowadzonej procedurze legislacyjnej. 1 września 2019 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej placówki, a jesienią tego samego roku archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnaleźli spoczywające przez ponad 80 lat w bezimiennych mogiłach szczątki 9 Obrońców Westerplatte. Noty identyfikacyjne poległych zostały wręczone Rodzinom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, przy obecności dr. Nawrockiego, w trakcie porannych uroczystości 1 września 2020 r. na półwyspie. W sierpniu 2020 r. dr Karol Nawrocki wraz z pracownikami instytucji zaprezentował założenia programowe projektowanego muzeum, którego budowa, podzielona na etapy, przewidziana jest na lata 2020–2027. Pod koniec 2020 r. w ramach międzynarodowego konkursu została wybrana zwycięska koncepcja cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Istotną rolę MIIWŚ pod dyrekcją dr. Karola Nawrockiego stanowiły działania międzynarodowe. W tym czasie instytucja nawiązała współpracę z kilkudziesięcioma partnerami zagranicznymi, aktywnie realizując misję opowiadania o II wojnie światowej poza granicami kraju. Z inicjatywy dr. Karola Nawrockiego zorganizowano Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych, zrzeszające zarządców i dyrektorów największych pól bitewnych na całym świecie. Dr Nawrocki był także organizatorem oraz uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”, w której wzięli udział przedstawiciele nauki i kultury z całego świata. Dr Karol Nawrocki był także głównym koordynatorem projektu wystawienniczego „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które określiło projekt jako największą tego typu akcję informacyjną w historii polskiej dyplomacji. Wystawa została zaprezentowana milionom ludzi na 6 kontynentach, w 66 krajach, w ponad 150 miejscach.

W 2019 r. dr Karol Nawrocki został ustanowiony z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełnomocnikiem do spraw organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Efektem tego było silne zaangażowanie muzeum w zakresie realizacji koordynacji uroczystych obchodów, w ramach których w Polsce i na całym świecie odbyło się kilkaset wydarzeń angażujących łącznie ponad 33 mln odbiorców.

W trakcie czterech lat pełnienia funkcji dyrektora muzeum dr Karol Nawrocki inicjował i wspierał realizację ambitnych i nowoczesnych przedsięwzięć, takich jak chociażby: uruchomienie wysoko wyspecjalizowanej pracowni konserwatorskiej; otwarcie Strefy Nowych Technologii, pozwalającej na dotarcie z przekazem historycznym zwłaszcza do młodych odbiorców; działania Kina Muzeum czy zainicjowanie szkółki teatralnej dla dzieci i młodzieży. Sprawne zarządzanie dr. Karola Nawrockiego przyczyniło się do skutecznej i konsekwentnej realizacji działań w realiach pandemii, modyfikując dotychczasową strategię komunikacyjną instytucji. Muzeum wykorzystywało szereg możliwości płynących z nowych technologii, efektywnie docierając do szerokiego grona odbiorców z Polski i świata. Tym samym profile społecznościowe muzeum zajmują aktualnie czołowe miejsca w zestawieniu popularności wśród kont muzealnych z Polski i ze świata, a wyłącznie w 2020 r. akcja #M2WSwirtualnie osiągnęła zawrotną liczbę ponad 35 mln wyświetleń.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pod dyrekcją dr. Nawrockiego rozpoczęło także aktywną działalność i realizację inicjatyw w myśl polityki społecznej odpowiedzialności, w tym liczne działania skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i pokazujące solidarność instytucji w walce z pandemią koronawirusa. Licznie prowadzone działania, jak m.in. akcja „Maska i książka”, w ramach której placówka rozdystrybuowała mieszkańcom Gdańska 18 tys. zestawów składających się z maseczki ochronnej oraz książki wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; „Hotel dla Medyka”, w ramach którego muzeum przekazało do bezpłatnego używania pokoje noclegowe znajdujące się w części hotelowej instytucji na potrzeby kadry medycznej świadczącej pracę na terenie województwa pomorskiego; czy przekazanie parkingu podziemnego MIIWŚ na rzecz Centrum testowego COVID-19 drive thru – UCK pokazują kierunek, w jakim powinny zmierzać współczesne instytucje kultury, aktywnie realizujące działania na rzecz społecznej odpowiedzialności.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.