Poszukiwanie krewnych poległych Westerplatczyków. Fot. J.Jarzęcka-Stąporek