Przybudówka zbudowana z okazji przyjazdu króla Wilhelma I w 1861 roku.


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.