Jest  to kolejna porcja informacji na temat Gewehrfabrik Danzig – Gdańskiej Fabryki Karabinów. Dotyczy zarządu wojskowego kierującego tą fabryką w latach 1817-1921. Zasadniczo dotyczy prezesów Komisji Rewizyjnej, dyrektorów Fabryki Karabinów. Załączone grafiki przedstawiają tylko pierwszą stronę danego zestawienia. 

Wstęp

Jest to chyba pierwsze takie opracowanie, które w usystematyzowany sposób oraz całościowo podaje informację o dyrekcji i zarządzie wojskowym działającym w Gewehrfabrik Danzig. Jest to okres od mniej więcej 1817 roku, kiedy to miała powstać fabryka, do zakończenia jej działalności jako producenta broni w roku 1921.

Opracowanie zawiera w sobie pewną nieścisłość. Daty zarządzania fabryką dotyczą występowania danych nazwisk w zestawieniach roczników pruskiej armii Rang-Liste publikowanych w danym roku. Wynikają z tego tytułu drobne rozbieżności związane z tym, że niekiedy awanse stanowiskowe miały na przykład miejsce w końcówkach poprzedniego roku kalendarzowego.

Jednak, jeśli ktoś jest bardziej dociekliwy, nietrudno mu będzie ustalić dokładne daty awansów i zweryfikować te informacje za pomocą publikacji np. w Militär-Wochenblatt. Dzięki tej publikacji będzie miał już znacznie ułatwione zadanie w tym względzie. Oczywiście osobiście również mam w planach systematyczną weryfikację tych zapisów.

Gdańska Fabryka Karabinów

Okresy

Patrząc na historię i zakres działalności oraz strukturę organizacyjną zakładów Gewehrfabrik Danzig podzieliłem go na trzy główne okresy:

A) Gewehr Revisions Kommissionen (der Fabriken) zu Danzig (1817-1852)

B) Königliche Direktion der Gewehr-Fabrik zu Danzig (1853-1918)

C) Gewehrfabrik Danzig (1919-1921)

Dodatkowo okres B jest rozbity na dodatkowe podokresy związane właśnie z działalnością fabryki i jej strukturą gdzie mamy do czynienia z największymi zmianami w tym zakresie:

 • 1853-1874
 • 1875-1889
 • 1890-1914
 • 1914-1918

Lata działalności fabryki 1875-1889 są o tyle ciekawe, że funkcjonuje ona wówczas jako zespół dwóch podległych Głównemu Dyrektorowi pododdziałów:

– Gewerfabrik (Fabryka Karabinów)

– Munitionsfabrik (Fabryka Amunicji)

Dlatego też w tym zestawieniu rozpisałem dodatkowo również nazwiska pod-dyrektorów zarządzających tymi pododdziałami fabryki.

Z kolei lata 1914-1918 zostały wydzielone ze względu na przejście fabryki na stopę wojenną w produkcji. Dodatkowym utrudnieniem w okresie wojennym, jest to, że zaprzestano publikowania danych na temat awansów i piastowanych stanowisk. A przynajmniej zmniejszono publiczny dostęp do nich, zatem odszukanie pewnych informacji jest nieco utrudnione.

przeczytaj:

Fabryka Karabinów w latach Wielkiej Wojny

Pieczątka firmowa Gewehrfabrik Danzig z lat 1919–1921

Montaż „gdański” dla celowników optycznych – „Zielfernrohrhalter für Gewehre”

Gdańska Fabryka Karabinów

Trochę statystyki

A teraz przejdźmy trochę statystycznych wiadomości opartych na bazie poniższego zestawienia. Najdłużej piastującymi swój urząd na kierowniczym stanowisku w Gewehrfabrik Danzig byli:

 • Meske  – 13 lat (co najmniej), z tym że jako prezes komisji rewizyjnej, a nie jej dyrektor
 • v. Reindorff – 12 lat
 • v. Flotow – 10 lat
 • Schneppe – 9 lat (jako dyrektor tylko 3 lata, wcześniej był tylko prezesem komisji rewizyjnej)
 • Jagemann – 8 lat

Przez stanowisko prezesa komisji rewizyjnej w fabryce w latach 1817-1852 przewinęło się co najmniej 5 osób.  Natomiast dyrektorem zakładu w latach 1853-1918,  czyli na przestrzeni bez mała 65 lat, było co najmniej 15 osób. Stanowisko prezesa komisji rewizyjnej było co prawda eksponowanym zajęciem z racji swojej funkcji. Jednakże było ono przeznaczone głównie dla młodszych oficerów w stopniu Premier Lieutenanta. Choć można było awansować na tym stanowisku do stopnia Hauptmanna.

Podczas funkcjonowania Königliche Direktion der Gewehr-Fabrik najniższym możliwym stopniem wojskowym, aby objąć stanowisko dyrektora fabryki, był Hauptmann. Jednak miało to miejsce tylko w przypadkach czterech osób:

 • Schneppe
 • v. Reindorff
 • v. Flotow
 • v. Brandenstein

Najczęściej jednak oficerowie przychodzący na to stanowisko byli w wyższych stopniach rangi Majora lub Oberst Leutenanta. Oczywiście w trakcie kariery wojskowej na stanowisku dyrektora fabryki można było dosłużyć się awansu i miało to miejsce w pięciu przypadkach:

 • Schneppe :  od Hauptmanna do Majora,
 • v. Reindorff : od Hauptmanna do Oberst Leutenanta,
 • Jagemann : od Majora do Oberst Leutenanta,
 • v. Flotow :  od Hauptmanna do Oberst Leutenanta,
 • Angern, Maj.: od Majora do Oberst Leutenanta,

Jednak, jak łatwo zauważyć z zestawienia, najwyższym stopniem wojskowym, do jakiego można było się dosłużyć zarządzając fabryką, był stopień Oberst Leutenanta. A przynajmniej tak miało to miejsce w przypadku gdańskiej fabryki. Oczywistym jest to, że temat jest potraktowany nieco pobieżnie i zostawia pewien niedosyt wiedzy. Niewątpliwym jest, że wymaga dalszych badań, poszukiwań i ustaleń, wśród których jest chociażby próba napisania biografii tych osób, a przynajmniej tych piastujących stanowiska dyrektorskie w gdańskiej fabryce broni jak w przypadkach Ludwiga Noé lub Wilhelma v. Flotow. Ale to może w przyszłości.

A) Gewehr Revisions Kommissionen (der Fabriken) zu Danzig

 

Dyrekcja w latach 1820-1852

w latach 1817-1852

 • Meske P. Lt.: 1820?-1833
 • Kirchfeldt, P. L.: 1834-1836
 • v. Linger : 1837-1840 (P. L.: 1837-1839; Cap.: 1840)
 • v. Sarn : 1841-1846 (P. L.: 1841; Cap.: 1842; Hptm.: 1843-1846)
 • Schneppe, Hptm.: 1847-1852

 

B) Königliche Direktion der Gewehr-Fabrik zu Danzig

 

Dyrekcja w latach 1853-1874

B.1 Dyrekcja i zarząd wojskowy w latach 1853-1874

 • Schneppe : 1853-1856 (Hptm. 1853; Maj.: 1854-1856)
 • v. Reindorff : 1857-1869 (Hptm.: 1857-1860; Maj.: 1861-1866; Ob. Lt..: 1867-1869)
 • Jagemann : 1869-1877 (Maj.: 1869-1873; Ob. Lt.: 1874-1877)

 

B.2 Dyrekcja i zarząd wojskowy Gewehr- und Munitionsfabrik Danzig (Fabryka Karabinów i Amunicji w Gdańsku) w latach 1875-1889

Dyrekcja w latach 1875-1889

Director:

 • Jagemann : 1869-1877 (Maj.: 1869-1873; Ob. Lt.: 1874-1877)
 • Kuhlmann, Maj.: 1878
 • v. Flotow : 1879-1889 (Hptm.: 1879-1880; Maj.: 1881-1887; Ob. Lt.: 1888-1889)

Zarządzający pododdziałami fabryki: Gewehrfabrik (Fabryka Karabinów) i Munitionsfabrik (Fabryka Amunicji) 1875-1889

Gewehrfabrik: Sub-Director

 • Schnender, Hptm. : 1875
 • v. Flotow, Hptm.: 1876/77
 • Semler, Hptm. : 1878-1880
 • Schuch, Hptm.: 1881-1885 (Hptm.: 1881-1884; Maj. : 1885)
 • Bendel, Hptm. : 1886-1887
 • Hannig, Hptm.: 1888
 • vacat : 1889

Munitionsfabrik: Direktor-Assistant

 • Bendel :1875-1880 (P.L. :1875; Hptm. : 1876-1880)
 • Hannig, Hptm. : 1881-1883
 • vacat : 1884
 • v. Wedell, P.L. : 1885
 • Kowalk, P.L. : 1886-1887
 • Crufius, P.L. : 1888
 • vacat : 1889

B.4 Dyrekcja i zarząd wojskowy w latach 1890-1914

Dyrekcja w latach 1890-1914
 • Habrecht, Ob. Lt.: 1890
 • Daum, Maj.: 1891-1892
 • Bendel, Ob. Lt.: 1893
 • Klopsch, Maj.: 1894-1896
 • Prestel, Maj.: 1897-1901
 • v. Brandenstein, Hptm. Frhr.: 1902
 • Zwanziger, Maj.: 1903-1906
 • Weishaupt, Maj.: 1907-1910
 • Angern, Maj.: 1910-1914

B.5 Dyrekcja i zarząd wojskowy w latach 1914-1918

Dyrekcja w latach 1914-1918
 • Angern, Maj.: 1914-1916 (Maj.: 1914-1915 ; Ob. Lt. 1915-1916)
 • nieznany : 1916-1918

C. Dyrekcja Gewehrfabrik Danzig w latach 1919-1921

 • Noè Ludwig : 1919?-1921 (dyrektor cywilny)
 • Skróty stopni wojskowych użyte w tekście:
 • P. Lt. / P.L. – Premier Lieutenant – odpowiednik porucznika,
 • Cap. – Capitan – odpowiednik kapitana,
 • Hptm. – Hauptmann – odpowiednik kapitana,
 • Maj. – Major – odpowiednik majora,
 • Ob. Lt. – Oberst Leutenant – odpowienik podpułkownika

 

Piotr J. Bochyński

Bibliografia        

 • Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preußischen Armee 1819-1853
 • Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preussischen Armee und Marine 1857-1867
 • Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preussischen Armee 1875-1893
 • Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps 1894-1900.
 • Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps 1901-1914
 • Neues Adreßbuch für Danzig und seine Vororte 1914-1918
 • Ludwig Noé – ostatni dyrektor „Gewehrfabrik Danzig” http://www.opowiadaczehistorii.pl/ludwig-noe-ostatni-dyrektor-gewehrfabrik-danzig/

Dodaj opinię lub komentarz.