Wydarzenia i informacje

Dziedzictwo kulturowe dawnych terenów Stoczni Gdańskiej – debata

 • Wydarzenie: Dziedzictwo kulturowe dawnych terenów Stoczni Gdańskiej
 • Czas: 14 kwietnia 2018 r.
 • Miejsce: Część 1, od godziny 10:00 do 13:00, Muzeum Sali BHP; Część 2 od godziny 14:00 do 17:00 sala AKWEN w budynku NSZZ Solidarność

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i prezentacji osób oraz środowisk, jak również przedstawicieli formalnych instytucji i organizacji, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat, przyczyniły się do powiększenia wiedzy oraz ogólnej świadomości społecznej odnośnie materialnych i niematerialnych wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej, jak również ich skuteczniejszej ochrony. Spotkanie nasze jest o otwartym i ogólnodostępnym charakterze.

Wspomnienia Stoczniowców na muralu „Stocznia” Iwony Zając (2004) – fot. Roman Sebastyański
Wspomnienia Stoczniowców na muralu „Stocznia” Iwony Zając (2004) – fot. Roman Sebastyański

Podstawowym celem naszego spotkania będzie kompleksowe zaprezentowanie i podsumowanie rozproszonych fragmentów cennej wiedzy na temat wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej oraz ich skuteczniejszej ochrony, wygenerowanej w różnym czasie i różnymi metodami, przez różne osoby, środowiska oraz formalne instytucje i organizacje. Najbardziej charakterystyczną cechą tych działań, był ich dialogiczny i partycypacyjny, jak również niezależny i często buntowniczy charakter, co w piękny sposób łączy je z solidarnościową tradycją tego miejsca (czyli z definicji UNESCO, jest również niematerialnym dziedzictwem Solidarności). Prezentacje przybliżą również ogólną ocenę dotychczasowych, zróżnicowanych działań związanych z rolą dziedzictwa kulturowego w procesie przekształceń terenów postoczniowych w Gdańsku, w świetle rzetelnej wiedzy konserwatorskiej, jak również intuicji i oczekiwań społecznych w tym zakresie.

Partnerami w realizacji tego spotkania są Instytut Sztuki Wyspa oraz Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wagę tematyki naszego spotkania doceniły następujące organizacje i instytucje, obejmując je swoim patronatem: INTBAU Polska Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 i Laboratorium Muzeum jak również magazyn Spotkania z Zabytkami oraz Magazyn Miasta.

Część poranna – Muzeum Sali BHP (ks. Jerzego Popiełuszki. 6, dawniej ul. Doki 1)

Sesja I – 10:00-10:45

 • Dziedzictwo kultury w planowaniu rozwoju Gdańska – Roman Sebastyański, urbanista, Uniwersytet Zachodniej Szkocji
 • Strategia działania państwowych służb konserwatorskich w latach 1994-2002 – prof. Marcin Gawlicki, kierownik katedry Projektowania Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, w latach 1991 – 2003 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
 • Miasto Dialogiczne. Relacje przestrzenne terenów postoczniowych jako kulturowe dziedzictwo Gdańska – prof. Jacek Dominiczak, Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Sesja II – 10:45-11:45

 • Dziedzictwo kultury w działaniach Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej, 2000-2017 – Roman Sebastyański, urbanista, Uniwersytet Zachodniej Szkocji
 • Stocznia – spojrzenie z zewnątrz – dr Iwona Zając, artystka wizualna, muralistka, członkini Pomorskiej Rady Kultury
 • Droga do Wolności, Subiektywna Linia Autobusowa, Warsztat Lecha Wałęsy – prof. Grzegorz Klaman, artysta, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Ginące zawody, Paskudne Pocztówki, album „Stocznia” – Michał Szlaga, artysta fotografik, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Sesja III – 11:45-13:00

 • Znikająca Stocznia w społecznych działaniach – Dominik Krzymiński, socjolog, doktorant UG
 • Stocznia jest Kobietą: dziedzictwo Stoczni Gdańskiej we wspomnieniach jej byłych pracownic – Anna Miler, Stowarzyszenie Arteria, grupa Metropolitanka – animatorka kultury, aktywistka
 • Tożsamość i specyfika miejsca w działaniach Instytutu Sztuki Wyspa – prof. Grzegorz Klaman, prezes fundacji Wyspa Progress
 • NIE dla burzenia Stoczni – Janusz Chilicki, społecznik, propagator ochrony dziedzictwa kulturowego i koordynator Inicjatywy Społecznej „NIE dla burzenia Stoczni Gdańskiej”
 • Nieformalne muzeum Stoczni Gdańskiej – Jarosław Żurawiński, były stoczniowiec, przewodnik turystyczny, specjalista z zakresu historii przemysłu okrętowego na Pomorzu Gdańskim, fundator oraz prezes Zarządu Morskiej Fundacji Historycznej
 • Stocznia: między ochroną przeszłości, a kształtowaniem przyszłości – Karol Spieglanin, prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

13:00-14:00 przerwa obiadowa

Cześć popołudniowa – sala AKWEN w budynku NSZZ Solidarność (Wały Piastowskie 24 – wejście przy przystanku autobusowym)

Sesja IV – 14:00-15:30

 • Sala BHP – zabytkowy obiekt i muzeum – Wojciech Kwidziński, prezes Fundacji Promocji Solidarności oraz Mateusz Smolana, w-ce Dyrektor Muzeum Sali BHP
 • Działania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rzecz ochrony dziedzictwa techniki Stoczni Gdańskiej – dr Robert Domżał, Narodowe Muzeum Morskie
 • Krajobrazowe wartości dziedzictwa Stoczni Gdańskiej – Tomasz Błyskosz, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku
 • Światowa wartość Stoczni Gdańskiej – dr Waldemar Affelt, ICOMOS
 • Historia i perspektywy wpisu dawnych terenów Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – prof. Marcin Gawlicki, kierownik katedry Projektowania Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Przewodniczący Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa w Polsce w latach 2007 – 2010
 • Aktualne działania administracji konserwatorskiej związane z ochroną dziedzictwa Stoczni Gdańskiej – Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwatorka Zabytków

Sesja V – 15:30-16:00 Rola dziedzictwa kulturowego w procesach rozwoju miasta

 • O muzeach, które przyglądają się sobie – Anna Miler, Laboratorium Muzeum
 • Misja i działania INTBAU – dr Tomasz Jeleński, prezes stowarzyszenia INTBAU Polska

Sesja VI – 16:00-17:00 – Dziedzictwo kultury Stoczni Gdańskiej – DYSKUSJA

Sylwetki prelegentówpobierz

Miejsce porannej części – Muzeum Sali BHP

Miejsce popołudniowej części – sala AKWEN w budynku NSZZ Solidarność

Gdańsk Strefa Prestiżu; informacje nadesłane


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “Dziedzictwo kulturowe dawnych terenów Stoczni Gdańskiej – debata

Dodaj opinię lub komentarz.