Zapraszamy na grodzisko w Sopocie do oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na niecodzienną wystawę pt. „Odry, Węsiory, Leśno. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość”. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Godon.

Kamienne kręgi Gotów budzą od wielu lat żywe zainteresowanie, obrosły mitami, są przyczynkiem do sporów interpretacyjnych. Naszym zamiarem było przedstawienie, po raz pierwszy wspólnie, trzech cmentarzysk gockich kultury wielbarskiej z I/III wieku naszej ery. Po zakończeniu badań i przeprowadzonej rekonstrukcji cmentarzyska w Węsiorach Odrach i Leśnie funkcjonują jako rezerwaty archeologiczne. Zaprezentujemy między innymi wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Pokażemy zabytki ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Pokażemy skąd Goci do nas przybyli i jakie były ich późniejsze dzieje, aż do podziału na Wizygotów i Ostrogotów, oraz rolę jaką odegrali w upadku świata antycznego i kształtowaniu się wczesnośredniowiecznej Europy.

Przedstawimy teorie dotyczące funkcji cmentarzysk gockich, a przede wszystkim ich domniemane związki z astronomią. Najbardziej znanym obiektem archeologicznym łączonym ze starożytną wiedzą astronomiczną jest cmentarzysko w Odrach. Obecnie archeolodzy nie mają wątpliwości, że kręgi były miejscem zgromadzeń plemiennych, podczas których odbywały się rytualne uczty i składano ofiary.

Część przyrodnicza ekspozycji  prezentować będzie zagadnienia dotyczące porostów naskalnych pokrywających głazy tworzące kręgi kamienne w Odrach. Są to gatunki charakterystyczne dla arktycznej tundry czy wysokich gór, mogące dożywać nawet kilku tysięcy lat.

Otwarcie wystawy 18 listopada 2017 roku godz. 13.00, grodzisko w Sopocie ul. Haffnera 63. Wystawa będzie czynna do 31 października 2018 roku.

Muzeum Archeologiczne, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.