Wydarzenia i informacje

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne – nagrodzeni

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne to ogólnopolska konferencja naukowa przeznaczona dla studentów i doktorantów studiów chemicznych i nauk pokrewnych, którzy chcą zaprezentować swoje badania naukowe, bądź prezentacje przeglądowe wśród swoich rówieśników. Najważniejszym atutem PSSCh jest fakt, że sesje prezentacji i posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi uczestnikami.

 

II edycja Sympozjum odbyła się w dniach 20-21.03.2021 r., wzięło w niej udział 109 prelegentów przedstawiając komunikaty ustne oraz posterowe z 19 ośrodków naukowych z całej Polski. Organizatorem II PSSCh byli:

  • Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików,
  • Naukowe Koło Chemików,
  • Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG.

Podczas Sympozjum wystąpił gościnnie dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił wpływ środków psychoaktywnych na działanie organizmu ludzkiego. Podczas wydarzenia organizatorzy nagrodzili dwa najlepsze komunikaty ustne i posterowe. Nagrodę główną za najlepszy komunikat ustny zdobyła pani Sylwia Klińska z Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła prezentacje pt. „Biosynteza kwasu alfa-eleostearynowego w nasionach Momordica charanita L.”, a nagrodę główną za najlepszy komunikat posterowy zdobyła pani Martyna Krajewska z Politechniki Poznańskiej, przedstawiając plakat pt. „Technika monowarstw Langmuira w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych”. Dodatkowo wyróżnienie otrzymała pani Nina Tarnowicz-Staniak z Politechniki Wrocławskiej za komunikat ustny pt. „Formation of Hybrid AuPd Nanorods-Cellulose Composite and its Applications in Photocatalysis” i pani Marta Podgórny z Uniwersytetu Wrocławskiego za komunikat posterowy pt. „Węgiel wart miliony, czyli dlaczego wychwytywanie dwutlenku węgla jest tak pożądane”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w II Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym i życzymy dalszych sukcesów w badaniach naukowych. 

Anna Pisarska-Umańska, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.