gabinet wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza, kiedyś mieszkanie syna Franciszka Sokoła