Kościół Skokloster, detal ze zrabowanej w Katedrze Oliwskiej ambony