Palac Skokloster, sekretarzyk wykonany okoo 1645 roku w Augsburgu, łup wojenny