miejsce na Zaspie, gdzie znaleziono szczątki rozstrzelanych Obrońców