Rozmaitości

Jednostki Polskiej Marynarki Wojennej – ORP Flaming (621)

ORP FLAMING (numer burtowy: 621, sygnał wywoławczy SQWB) – niszczyciel min klasy Flaming (Projekt 206 FM) powstałej w wyniku gruntownej przebudowy trzech trałowców klasy Orlik (projekt 206F, oznaczenie kodowe NATO projektu: Krogulec). Budowniczym jednostki jest nieistniejąca już Stocznia Komuny Paryskiej w Gdyni. Od momentu podniesienia bandery ORP FLAMING pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Przez pierwsze lata służby ORP FLAMING oprócz szkolenia załogi i udziału w krajowych ćwiczeniach prezentuje też banderę podczas wizyt zagranicznych delegacji, wizyt w zagranicznych portach oraz bierze udział w ćwiczeniach flot Układu Warszawskiego.

Z ważniejszych wydarzeń z tego okresu warto wspomnieć o mających miejsce w: 

 • 1967 roku wspólnym szkoleniu z przedstawicielami Rumuńskiej Marynarki Wojennej, zdaniu zadań T1 i T2 – zadania z pływania i działania bojowego, goszczeniu na pokładzie prezydenta Francji Charlesa de Gaulle`a oraz francuskiej delegacji rządowej (w kolejnych latach na pokładzie okrętu gościli przedstawiciele z takich krajów jak: Rumunia, NRD, Węgry, Czechosłowacja, ZSSR i Libia),
 • 1968 roku pierwszej wizycie w porcie zagranicznym – Bałtijsku, połączonej z udziałem w manewrach z marynarkami wojennymi ZSSR i NRD,
 • 1969 roku udziale w swego rodzaju pierwszej operacji połączonej o kryptonimie „Manewry Nysa – Odra”,
 • 1972 roku zdobyciu tytułu najlepszego okrętu III rangi 9 F.O.W. oraz Marynarki Wojennej, wizycie w ramach zespołu okrętów tj. niszczyciela ORP WARSZAWA (I), trałowca ORP TUKAN, ścigacza okrętów podwodnych ORP ZRĘCZNY oraz średniego okrętu desantowego ORP GŁOGÓW w Leningradzie,
 • 1973 roku udziale w operacji poszukiwania min i innych niewybuchów na wodach Zatoki Gdańskiej, która miała związek z trwającą budową Portu Północnego w Gdańsku.

W kolejnych latach oprócz codziennej służby szkoleniowej ORP FLAMING pełni też funkcje jednostki testowej dla nowego uzbrojenia trałowego oraz bierze udział w dozorach bliskich i dalekich. Druga połowa lat 90-tych to okres początków współpracy z jednostkami flot NATO m.in. udział w mających miejsce w 1995 i 1996 roku manewrach, BALTOPS 95, COOPERATIVE VENTURE 96. W marcu 2000 roku po 34 latach służby okręt zostaje wycofany z linii i skierowany do Stoczni Marynarki Wojennej w celu gruntownej przebudowy na niszczyciel min. Ponowne wcielenie do służby ma miejsce 22 czerwca 2001 roku w bazie na Helu. Od tego momentu łączący w sobie funkcje trałowca i niszczyciela min okręt czterokrotnie uczestniczył w misjach stałych zespołów NATO i tak:

 • w okresie 16.08. – 05.10.2003 r. – w składzie zespołu szybkiego reagowania MCM FORNORTH (MINE COUNTER MEASURES FORCES NORTHERN EUROPE) – przepłynięto 4750 mil morskich,
 • w okresie 07.08. – 27.10.2006 r. – w składzie stałego zespołu obrony przeciwminowej SNMCMG 1 (Standing NATO Minecounter Measures Group 1),
 • w okresie 31.08. – 27.11.2011 r. – w składzie  zespołu SNMCMG 1 – przepłynięto 3500 mil morskich,
 • w okresie 05.05. – 12.12.2014 r. – w składzie zespołu SNMCMG 1 – przepłynięto 9300 mil morskich.

Oprócz w/w misji okręt brał też udział w następujących międzynarodowych manewrach / operacjach / ćwiczeniach (NATO / floty zagraniczne) oraz egzaminach / certyfikacjach:

 • 27.02. – 16.03.2002 r. – STRONG RESOLVE 02, wraz z ORP MEWA i ORP CZAJKA oraz siłami obrony przeciwminowej NATO przygotowywał i zabezpieczał akwen w rejonie poligonu w Ustce, gdzie następnie miał zostać przeprowadzony desant,
 • 19.04. – 12.05.2002 r. – BLUE GAME 02, wraz z ORP CZAJKA, rejon: Cieśniny Bałtyckie, w trakcie trwania ćwiczeń odwiedzono duńskie porty: Frederikshavn i Odense,
 • 26.06. – 28.06.2002 r. – polsko – holenderskie manewry obrony przeciwminowej, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 25.11. – 30.11.2002 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP CZAJKA i zespołem NATO SNMCMG 1 (z ORP MEWA w składzie), rejon: Morze Bałtyckie,
 • 15.04. – 17.04.2003 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP GOPŁO i ORP WDZYDZE, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 08.05. – 28.05.2003 r. – pobyt w Zeebrugge, gdzie w tamtejszym holendersko – belgijskim ośrodku MOST (Mine Countermeasures Vessels Operational Training) okręt poddany został egzaminowi mającemu potwierdzić jego gotowość do działania w ramach stałych zespołów NATO,
 • 16.08. – 05.10.2003 r. – w ramach służby w składzie zespołu MCM FORNORTH uczestniczy w ćwiczeniach: ANGLER 03 i NORTHERN LIGHT 03,
 • 18.05. – 14.06.2004 r. – MCOPEST (Mine Clearance Operation Estland) – operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wybrzeża Estonii,
 • 02.09. – 15.09.2004 r. – OPEN SPIRIT 04, operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wybrzeża Litwy,
 • 09.05. – 19.05.2005 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP CZAJKA (okręt flagowy ćwiczeń), ORP GOPŁO, ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 31.08. – 14.09.2005 r. – OPEN SPIRIT 05, rejon: wybrzeża  Łotwy (Zatoka Ryska),
 • 14.11. – 17.11.2005 r. – POLISH PASSEX, ćwiczenia wraz z goszczącym w Gdyni zespołem SNMCMG 1, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 21.03. – 08.04.2006 r. – BRILLIANT MARINER 06, wraz z ORP KONDOR i ORP GEN K PUŁASKI, rejon: Morze Północne, Skagerrak i Kattegat,
 • 04.09. – 12.09.2006 r. – OPEN SPIRIT 06 (w ramach zespołu SNMCMG 1), w ćwiczeniach uczestniczy też ORP CZAJKA, rejon: wybrzeża Estonii,
 • wrzesień – październik 2006 r. – FINNISH PASSEX, AMBER SEA, POLISH PASSEX (w ramach zespołu SNMCMG 1), rejon: Bałtyk,
 • 06.11. – 09.11.2007 r. – MCM SQNEX, wraz z ORP MEWA, ORP GOPŁO i ORP MAMRY, ćwiczenia z zespołem NATO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 2008 – pobyt w Zeebrugge, gdzie w tamtejszym holendersko – belgijskim ośrodku MOST  okręt po raz drugi poddany został egzaminowi mającemu potwierdzić jego gotowość do działania w ramach stałych zespołów NATO,
 • 19.05. – 23.05.2008 r. – POLISH PASSEX, wraz z ORP CZAJKA i ORP GOPŁO, rejon: Zatoka Gdańska,
 • 07.05. – 24.05.2009 r. – MCOPLAT 09 (Mine Clearance Operation Latvia), operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów, rejon: wody zatoki Ryskiej, zniszczono 3 miny o łącznej masie ładunku wybuchowego około pół tony,
 • 26.08. – 14.09.2009 r. – OPEN SPIRIT 09, wraz ORP MEWA, rejon: wody Zatoki Fińskiej, zniszczono 10 min morskich o łącznej masie ładunku wybuchowego ponad 3 tony,
 • 26.08. – 09.09.2010 r. – OPEN SPIRIT 10, rejon wybrzeża Litwy, zniszczono: 1 minę oraz 1 torpedę,
 • 02.09. – 06.09.2011 r. – POLISH PASSEX (w ramach zespołu SNMCMG 1), ćwiczenia zespołu NATO z dwoma trałowcami z 12 DTr-u – ORP NAKŁO i ORP DRUŻNO, rejon: Morze Bałtyckie,
  wrzesień – listopad 2010 r. – DANEX, NORTHERN COASTS (w ramach zespołu SNMCMG 1), Rejon: Bałtyk,
 • 15.08. – 31.08.2013 r. – OPEN SPIRIT 2013, rejon: wybrzeża Litwy,
 • 09.06. – 21.06.2014 r. – BALTOPS 2014 (w ramach zespołu SNMCMG 1), w manewrach uczestniczą też ORP GOPŁO, ORP SARBSKO, ORP WICKO i ORP SĘP, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 01.09. – 12.09.2014 r. – NORTHERN COASTS (w ramach zespołu SNMCMG 1), w ćwiczeniach uczestniczyły też: ORP MEWA, ORP HAŃCZA, ORP NAKŁO i ORP DRUŻNO, rejon: obszar północnego Bałtyku,
 • październik 2014 r. – JOINT WARRIOR 14-2 (w ramach zespołu SNMCMG 1), rejon: wybrzeża Szkocji,31.08. –
 • 16.09.2016 r. – NORTHERN COASTS wraz z ORP KASZUB i dwoma śmigłowcami Mi-14 PŁ, rejon zachodniego Bałtyku i Cieśnin Bałtyckich

Poza w/w działaniami ORP FLAMING prowadził też operacje na krajowych wodach i tak:

 • 24.07.2003 r. – przeprowadził operację podniesienia a następnie zniszczenia na poligonie morskim trzech niemieckich pocisków kal. 203 mm, które spoczywały w pobliżu wejścia do portu w Gdańsku,
 • 20.04 – 21.04.2004 r. – przeprowadził operację likwidacji niewybuchów z czasów II Wojny Światowej spoczywających na dnie Zatoki Puckiej na południe od Juraty (3 miny – o ładunku wybuchowym od 60 do 200 kg i 1 torpeda – 400 kg ładunku wybuchowego) oraz na południe od Kuźnic (4 miny – każda po 135 kg ładunku wybuchowego),
 • 29.01.2009 r. – przeprowadził operację podniesienia z dna, znajdującej się w pobliżu toru wodnego do portu w Gdańsku torpedy,
 • 19.02.2009 r. – przeprowadził operację zniszczenia bomb głębinowych, które znajdowały się na zatopionym, pochodzącym z czasów II Wojny Światowej niemieckim kutrze zwalczania okrętów podwodnych UJ 301,
 • 29.06.2009 r. we współpracy z VTS Zatoka oraz Kapitanatami Portu Gdańsk i Portu Gdynia okręt podniósł z dna trzy podejrzane obiekty znajdujące się na podejściu do portu w Gdańsku,
 • 03.09.2011 r. –  przy pomocy marynarzy z Grupy Nurków Minerów przeprowadził operację podniesienia z dna przyszłego gazoportu w Świnoujściu, miny morskiej oraz czepca bomby lotniczej, które to następnie zdetonowano na poligonie morskim,
 • 18 – 21.06.2012 r. – przeprowadził rekonesans torpedo podobnych obiektów, rozpoznając 18 obiektów,
 • 01.10. – 02.10.2013 r. – przeprowadził operację likwidacji dwóch niemieckich torped z czasów II Wojny Światowej, które spoczywały na dnie toru podejściowego do portu w Gdyni,
 • 2015 r. – we współpracy z Kapitanatem Portu Gdynia, Kapitanatem Portu Gdańsk, VTS Zatoka Swinoujscie Traffic oraz jednostkami Morskiego Oddziału Straży Granicznej brał udział w niszczeniu min i niewybuchów zalegających na akwenach portów Gdynia, Gdańsk i Świnoujście,
 • 23.01. – 25.01.2016 r. – wraz z grupą nurków oraz dwoma trałowcami ORP GOPŁO i ORP WDZYDZE przeprowadził operację podniesienia a następnie przeholowania i zniszczenia niemieckiej miny dennej, która spoczywała w kanale portowym portu Gdańsk w rejonie twierdzy Wisłoujście.

W dniu 14 października 2016 roku ORP FLAMING obchodził 50 rocznicę rozpoczęcia służby w szeregach Polskiej Marynarki Wojennej. W przyszłości ORP FLAMING ma zostać zastąpiony w służbie przez jedną z jednostek klasy Kormoran (Projekt 258).

Dowódcy ORP FLAMING:

 • kpt. mar. Marian Kazubek – 05.05.1966 – 30.11.1968,
 • por. mar. Michał Cieluch – 01.1.2.1968 – 15.02.1971,
 • por. mar. Stefan Gierczak – 16.02.1971 – 14.11.1971,
 • por mar. Jan Wawrzyniak – 15.11.1971 – 27.12.1974,
 • por. mar. Wacław Drobniewski – 28.12.1974 – 26.04.1977,
 • por. mar. Michał Świerkosz – 27.04.1977 – 08.03.1979,
 • por. mar. Bogusław Bąk – 04.04.1980 – 21.08.1982,
 • por. mar. Jan Dojerski – 22.08.1982 – 08.12.1988,
 • por. mar. Jarosław Stolarczyk  – 09.12.1988 – 18.12.1991,
 • por. mar. Tomasz Chęciński – 18.12.1991 – 03.07.1991,
 • por. mar. Andrzej Kochalski – 03.07.1992 – 16.08.1995,
 • por. mar. Arkadiusz Walczak – 16.08.1995 – 27.10.1998,
 • kpt. mar. Piotr Mieczkowski – 27.10.1998 – 20.04.2001,
 • kpt. mar. Włodzimierz Kułagin – 20.04.2001 – 26.08.2002,
 • kpt. mar. Krzysztof Rybak – 31.08.2003 – 01.01.2006,
 • kmdr.ppor. Cezary Gnoza – 01.08.2006 – 01.08.2009,
 • kmdr. ppor. Jarosław Tuszkowski – 01.08.2009 – 30.06.2015,
 • kmdr. ppor. Piotr Pasztelan – 01.07.2015 –

Jednostki klasy Flaming (projekt 206FM):

 • ORP FLAMING (621) – stoczniowy numer budowy: 206F/9, położenie stępki: 07.01.1966, wodowanie: 05.05.1966, wcielenie do służby: 27.09.1966, przebudowa: 02.03.2000 – 22.06.2001, matka chrzestna: Mrs Joanna Tor Miszczak,
 • ORP MEWA (623) – stoczniowy numer budowy: 206F/11 położenie stępki: 18.07.1966, wodowanie: 22.12.1966, wcielenie do służby: 09.05.1967, przebudowa: 07.1998 – 14.05.1999,
 • ORP CZAJKA (624) – stoczniowy numer budowy: 206F/12, położenie stępki: 12.09.1966, wodowanie: 17.06.1966, wcielenie do służby: 17.06.1967, przebudowa: 02.1999 – 26.05.2000,

Dane techniczne:

 • Wyporność (pełna): 507 ton,
 • Wymiary (d. x s. x z.): 58.2 x 7.7 x 2.14 m,
 • Kadłub:
  typ: pojedynczy,
  materiał: stal,
  przedziały wodoszczelne: 10,
 • Napęd: spalinowy:
  2 silniki diesla: Cegeilski-Sulzer 6 AL 25/30 o łącznej mocy 1.620 kW,
  2 śruby,
  1 dziobowy pędnik strumieniowy: Brunvoll,
  1 pędnik azymutalny: Schottel,
 • Prędkość: 18,4 węzła,
 • Zasięg: 2.000 Mm przy 12 w.,
 • Wyposażenie elektroniczne:
  1 radar obserwacji ogólnej / 1 : CRM-200,
  1 radar nawigacyjny: Decca Bridge Master,
  1 stacja hydroakustyczna: SHL-100NA,
  1 holowana stacja hydrolokacyjna: SHL-200M,
  system wspomagania dowodzenia Bełtwa,
  automatyczny system identyfikacji statków AIS,
  system identyfikacji swój obcy: Supraśl,
  zestaw radiostacji  UHF, HF: Rohde & Schwarz,
 • Uzbrojenie:
  1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2M Wróbel II kal. 23 mm  + 2 wyrzutnie pocisków p.lot. GROM,
  2 x IV wyrzutnie Fasta-4M dla pocisków p.lot. Strzała,
  2 tory minowe dla 12 min typu: OS (zmodernizowana mina 08/39), MMD-1, MMD-2 lub 6 min typu OD (Okrętowa Duża),
  1 komplet trału kontaktowego: MT-2W,
  1 komplet trału akustycznego: AAG,
  1 komplet trału elektromagnetycznego: TEM-PE-2MA wer. 2 mod.,
  2 pojazdy podwodne: Ukwiał,
 • Wyposażenie dodatkowe:
  1 komora dekompresyjna dla 3 osób,
  1 żuraw teleskopowy firmy Sormec,
 • Załoga: 54 os.

Bibliografia:

 • Jarosław Ciślak „Polska Marynarka Wojenna 1995” – Wydawnictwo Lampart Bellona, Warszawa 1995,
 • Jerzy M. Kamiński – Na drodze do pierwszego polskiego niszczyciela min, okręty projektu 206FM, Morze Statki i Okręty 11/2008 – wydawnictwo Magnum-X,
 • Rys historyczny ORP FLAMING – 13 Dywizjon Trałowców.
 • strona archiwalna: http://www.mw.mil.pl
 • http://www.hazegray.org/worldnav/
 • https://www.facebook.com/13-Dywizjon-Tra%C5%82owc%C3%B3w-im-admira%C5%82a-floty-Andrzeja-Karwety-797156813651812/?fref=ts
 • https://www.facebook.com/Pasjonaci-13-helski-Dywizjon-Tra%C5%82owc%C3%B3w-im-Admira%C5%82a-Andrzeja-Karwety-1886517388239614/?fref=ts
 • https://www.facebook.com/ORP-Flaming-1392921394263764/?fref=ts

Łukasz Błaszczak

Autor prowadzi blog W obiektywie shipspottera czyli z migawką nad portową sadzawką

strona na FB W obiektywie shipspottera

Dodaj opinię lub komentarz.