Wydarzenia i informacje

Jeśli masz dobry pomysł, pieniądze się znajdą – warsztaty fundraisingowe

Jeśli masz dobry pomysł, pieniądze się znajdą. Praktyczne wskazówki na temat finansowania idei.

  • wydarzenie: szkoleniowe warsztaty fundraisingowe
  • termin: 20 grudnia 2022 r. godz. 19.00  zmiana terminu: 29 grudnia godz. 19.00
  • miejsce: Fusy Miętusy, Grobla IV 2
  • link do wydarzenia na Facebooku
  • wstęp wolny

O warsztacie:
Jeśli masz dobry pomysł, pieniądze się znajdą. Problemy finansowe najczęściej uniemożliwiają podejmowanie działań. To prawda ogólnie znana, ale czy wyczerpaliście wszystkie możliwości pozyskiwania środków? Podczas warsztatu uzyskacie praktyczne wskazówki na temat finansowania idei, które będziecie mogli zastosować w swojej organizacji.

Jeśli masz dobry pomysł, pieniądze się znajdą – warsztaty fundraisingowe

Piotr Wyszomirski – prosument kultury. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe na Wydziałe Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, certyfikowany mediator i edukator. Prezes i założyciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowej (OFOP), wieloletni przewodniczący sekcji edukacji Konfederacji Lewiatan (dawniej: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan), wieloletni członek Zarządu Głównego STO, założyciel i menadżer placówek oświaty niepublicznej w Gdyni, wieloletni dyrektor ośrodka psychologiczno-pedagogicznego w Gdyni. Współtwórca podwalin prawnych społeczeństwa obywatelskiego i III sektora w Polsce, aktywny działacz na rzecz dialogu społecznego, założyciel tytułu prasowego „Gazeta Świętojańska” (od 2002 r.), obywatelskiej gazety III sektora. Pomysłodawca i organizator I Kongresu Pomorskich Organizacji Pozarządowych, członek Pomorskiej Rady Kultury przy marszałku woj. pomorskiego, przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie (2020-2022), pomysłodawca i organizator wieloletnich działań społecznych z finałem I Kongresu Kultury Pomorskiej. Inicjator i działacz Porozumienia dla Kultury (akcji na rzecz środowiska kultury pozainstytucjonalnej w czasie pandemii). Specjalista w zakresie NGO i działań rzeczniczych dla całego III sektora, ze szczególnym uwzględnieniem kultury. Jest autorem lub współautorem kilkuset wniosków grantowych z funduszy unijnych, funduszy EOG i norweskich, ministerialnych, rządowych, samorządowych i innych. Pomysłodawca i koordynator wielu akcji i projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Moderator i prowadzący wielu debat i dyskusji.

Zapraszamy członków fundacji i stowarzyszeń oraz wszystkich, którzy mogą podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Gwarantujemy miłą atmosferę.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

Fundacja dla Gdańska i Pomorza


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.