Joanna Jarzęcka-Stąporek

Joanna Jarzecka - StaporekArcheolog rozkopująca miasta, wsie, użytki i nieużytki – bo lubi sprawdzić co tu było wcześniej. Współpracująca z Fundacją Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” przy ekshumacjach ofiar terroru komunistycznego – bo tak trzeba.

Pisująca do Strefy – bo ma nadzieję, że może czasami podzielić się czymś interesującym.