Galeria

Świat Schultza, który przeminął

Gdy w latach 1855-68 Johann Carl Schultz wydawał swoje miedzioryty z widokami Gdańska, był już profesorem i dyrektorem Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Karta tytułowa – Danzig und seine Bauwerke

Sama postać warta szerszego potraktowania, choćby dlatego, że stworzył przepiękne obrazy naszego miasta i jak nikt walczył o zachowanie jego uroku, postulując uratowanie jego zabytków, walcząc o bramy, baszty oraz przedproża i rysując, rysując, rysując gdańską architekturę. Tutaj chciałabym pokazać część z 54 miedziorytów, które przygotowywał przez 20 lat. Był to cykl graficzny „Danzig und seine Bauwerke” („Gdańsk i jego budowle”, pełny tytuł „Danzig und seine Bauwerke in malerischen Original-Radierungen mit geometrischen Details und Text”) składający się z trzech albumów, zawierających również detale architektoniczne i 12 kart opisów.

Gdańsk pędzący do nowoczesności  tracił na oczach Schultza swoją wyjątkową wartość historyczną, swój wdzięk i klimat. Dzieło, które artysta stworzył, zatrzymało to piękno dla nas, a jemu samemu przyniosło Królewski Złoty Medal w dziedzinie sztuki i nauki. Rok temu miedzioryty osiągnęły na aukcji cenę 20 000 zł.

Karta dedykacyjna pierwszej serii z widokiem Bramy Wyżynnej.
Karta tytułowa drugiej serii albumu z dedykacją i widokiem Gdańska z Biskupiej Góry
Karta dedykacyjna trzeciej serii albumu z umocnieniami fortyfikacyjnymi Góry Gradowej
Baszta Schultza, zespół Dworu Miejskiego
Panorama miasta od strony wzgórz morenowych
Kazalnica kościoła Bożego Ciała
Kościół św. Katarzyny i ulica Na Piaski
Zespół Dworu Miejskiego, pośrodku Baszta Narożna
Dwór Bractwa św. Jerzego
Wnętrze kościoła NMP
Jezioro Otomińskie
Kamienice przy ul. Długiej
Renesansowa sień gdańska Lwi Zamek przy Długiej 35
Prezbiterium kościoła Św. Trójcy
Sześć rycin na jednej płycie: 3 widoki i detale kościoła św. Brygidy, Dom Cechu Młynarzy, Wielki Młyn i jego przyziemie
Sień rodzinnego domu J.C.Schultza przy Piwnej 25

Anna Pisarska

źródło skanów: OneBid – internetowy dom aukcyjny