Strefa obywatelska

K. Płażyński: inne lokalizacje również bezprawne

W związku z licznymi pytaniami naszych czytelników odnośnie oceny prawnej innych lokalizacji, które zostały wydzierżawione przez  ZDiZ firmie WIPARKING na płatne parkingi, oraz legalności pobieranych na nich opłat za postój samochodów, mecenas Kacper Płażyński przygotował uzupełniającą opinię prawną.

Zaopiniowaniu zostały poddane parkingi znajdujące się w pasie drogowym ulic:

  1. Jelitkowskiej,
  2. Kaplicznej,
  3. Wypoczynkowej,
  4. Piastowskiej,
  5. Dąbrowszczaków,
  6. Gen. J. Hallera,
  7. Falowej,
  8. Lazurowej.

Jak wynika z opinii cywilnoprawne umowy dzierżawy zawarte przez miasto Gdańsk z prywatnym przedsiębiorcą, na podstawie których powstały parkingi na wyżej wymienionych lokalizacjach są nieważne, a  tym samym pobieranie na nich opłat za postój pojazdów jest bezprawne. Sytuacja prawna kierowców parkujących pojazdy na tych parkingach jest taka sama, jak kierowców parkujących swoje pojazdy na alei Gen. J. Hallera, która została opisana w opinii prawnej z dnia 10 lipca 2016 r.

Opinia Uzupełniająca Kacper Płażyński

W opinii nie zostały ujęte te lokalizacje, w stosunku do których nie było możliwe uzyskanie stosownych dokumentów źródłowych. Co istotne również ta opinia została przygotowana pro publico bono, za co bardzo serdecznie dziękujemy panu mec. Kacprowi Płażyńskiemu.

PS. jednocześnie informujemy, że na sobotę na godzinę 12.00, na skrzyżowaniu alei Hallera z ulica Dworską (Brzeźno) został zaplanowany kolejny protest mieszkańców Gdańska w sprawie nielegalnych płatnych parkingów. Pokażmy, że nie godzimy się na bezprawne działania ZDiZ oraz żądamy poszanowania głosu mieszkańców.

Gdańsk Strefa Prestiżu

Dodaj opinię lub komentarz.