1 sierpnia br. o godz. 19. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego na poziomie – 3 odbył się uroczysty koncert pt. „Sierpniowe popołudnie”.

prof. Grzegorz Behrendt
Przed rozpoczęciem koncertu przemawiał dyr. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. Grzegorz Berendt

Dzień 1. sierpnia jest datą szczególną, symboliczną w dziejach naszego narodu. Tego dnia wspominamy wybuch Powstania Warszawskiego, zrywu niepodległościowego, który był wyrazem sprzeciwu Polaków wobec trwającej już pięć lat niemieckiej okupacji. Powstanie to rozpoczęło się 1 VIII o godz. 15. (czyli o Godzinie „W”)   i trwało sześćdziesiąt trzy dni.

W tym roku obchodzimy  78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jego uczestnikami byli w większości przedstawiciele młodego pokolenia, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Dlatego chwycili za broń. Woleli zginąć z bronią w ręku, walcząc o odzyskanie jej niepodległości niż żyć dalej w poniżeniu, w okupowanym kraju. Rzeczywiście wielu z nich, w tej nierównej walce z okupantem, zapłaciło najwyższą cenę. Inni po zakończeniu powstania, zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub obozów pracy. Wysoką cenę ponieśli też zwykli mieszkańcy Warszawy: mordowani przez Niemców w czasie trwania powstania, ginący pod gruzami budynków, wysiedlani z miasta.

Pani Wanda Tum, ps. "Wandzia"
Pani Wanda Tum, ps. „Wandzia”

Muzeum II Wojny Światowej uczciło ten szczególny dzień organizując koncert, w czasie którego zostały zaprezentowane poezje oraz pieśni o tematyce wojennej i powstańczej.

Uroczystość tę otworzył dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. Grzegorz Berendt. Wśród widzów znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, miasta Gdańska i województwa pomorskiego, a także różnych instytucji i stowarzyszeń. Był jednakże wśród nich gość wyjątkowy, którego prof. Berendt uhonorował w szczególny sposób wręczając bukiet kwiatów: a mianowicie świadek tamtych tragicznych Wydarzeń, pani Wanda Tum – ps. „Wandzia”, w czasie Powstania Warszawskiego 16-letnia sanitariuszka w pułku „Baszta” na Mokotowie. Osoba niezwykle skromna, która podkreślała, iż nie czuje się wcale bohaterką.

W swoim przemówieniu prof. Berendt podkreślił rolę takich Osób, jak pani Wanda Tum, czyli świadków historii w edukacji dzieci i młodzieży, w przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy z dziejów naszego narodu.

Pomysłodawczynią koncertu „Sierpniowe popołudnie” była Agata Leśniewska – absolwentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, obecnie wokalistka zespołu Loveina. Artystka wystąpiła wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami – instrumentalistami. Zaprezentowała autorskie kompozycje do takich znanych wierszy jak np. „Elegia o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, albo „Matka Boska Powstańcza” ks. Jana Twardowskiego oraz własne aranżacje takich  pieśni wojennych, jak np. „Warszawo ma”.

Wokalistce towarzyszył chórek, w składzie: Jagoda Wojciechowska i Darya Sachovskaya oraz instrumentaliści: Maja Biesek (gitara), Jan Jarecki (piano), Filip Arasimowicz (bas, kontrabas), Kacper Skolik (perkusja), Adam Skorczewski (trąbka), Wojciech Ulanowski (akordeon), Jakub Klemensiewicz (saksofon).

Śpiew, muzyka oraz efekty specjalne, zwłaszcza różnobarwne światła tworzyły niezwykłą atmosferę, skłaniającą widzów do zadumy nad ofiarą poniesioną przez powstańców w sierpniu 1944 r.

Artyści po zakończonym koncercie
Artyści po zakończonym koncercie

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.