Dn. 15 VIII br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się koncert z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tego dnia o godzinie 18-tej w Sali Konferencyjnej im. mec. Jana Olszewskiego na poziomie –3 w gmachu muzeum wystąpił Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Na fortepianie akompaniowała Zuzanna Lisiecka – Madeja.

Prowadząca red. Agnieszka Oszczyk

Koncert odbył się pod patronatem TVP 3 Gdańsk, Radia Gdańsk oraz portalu Gdańsk Strefa Prestiżu. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Wstęp na koncert był wolny po uprzednim pobraniu bezpłatnego biletu. Obowiązywały obostrzenia związane z panującą pandemią koronawirusa: dezynfekcja rąk, założenie maseczki ochronnej oraz zajmowanie miejsc na sali, zgodnie z oznakowaniem.

Zebranych na sali powitała red. Agnieszka Oszczyk, która na wstępie przypomniała fakty historyczne związane z obchodzonym tego dnia świętem narodowym zwanym potocznie Cudem nad Wisłą. Sto lat temu wojsko polskie stoczyło na przedpolach Warszawy zwycięską bitwę z Armią Czerwoną. Klęska wojsk sowieckich uratowała Europę przed ekspansją komunizmu. Nasi rodacy zatrzymali zwycięski do tej pory pochód wojsk radzieckich w kierunku zachodnim. Z tego powodu Bitwa Warszawska zaliczana jest do najważniejszych, przełomowych bitew świata, które w sposób istotny zaważyły na dalszych losach ludzkości.

W dalszej kolejności red. Oszczyk w imieniu dyr. Muzeum II Wojny Światowej dr. Karola Nawrockiego – nieobecnego niestety na tej uroczystości – przywitała obecnych na sali gości honorowych: w pierwszej kolejności Joannę i Andrzeja Gwiazdów – współzałożycieli NSZZ „Solidarność”, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, miasta Gdańska oraz różnych ważnych lokalnych instytucji i stowarzyszeń.

Waldemar Szulc

Następnie na scenę wyszedł zastępca dyr. Muzeum II Światowej w Gdańsku, Waldemar Szulc, który najpierw przypomniał znaczenie święta 15 sierpnia dla naszego narodu – zwycięstwa Polaków nad bolszewizmem. Dzięki któremu nasz kraj utrzymał niepodległość, a Europa uchroniła się przed komunizmem. Zauważył, że ci sami żołnierze, którzy walczyli w 1920 r. z Armią Czerwoną, dziewiętnaście lat później stanęli w obronie Westerplatte. Należał do nich mjr. Sucharski.
Waldemar Szulc przypomniał, że od niedawna dzięki uchwale podjętej przez Sejm RP, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przejęło w zarząd Westerplatte. Nie doszłoby do tego bez wysiłku konkretnych osób. Tu wymienił obecnego na sali posła Jana Kanthaka oraz Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha. Wyraził podziękowania dla ich zasług w tej dziedzinie i zaprosił obu wymienionych na scenę, by w imieniu Karola Nawrockiego – wręczyć medale z orłem w koronie.

koncert
Waldemar Szulc i Jan Kanthak

Nieobecnego Dariusza Drelicha zastąpił Tomasz Gieszcz – dyrektor biura Wojewody Pomorskiego, który w jego imieniu przyjął to zaszczytne odznaczenie, po czym zabrał głos. W pierwszej kolejności zwrócił się do gości honorowych zgromadzonych na sali: przywitał Joannę i Andrzeja Gwiazdów, przedstawicieli wojska, stowarzyszeń, władz państwowych i miasta Gdańska. Stwierdził, że dopiero teraz – dzięki przekazaniu przez wojewodę pomorskiego terenu na Westerplatte pod zarząd Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku możliwe będzie godne upamiętnienie obrońców z września 1939 r.
Następnie głos zabrał drugi z wyróżnionych, Jan Kanthak, który przypomniał o ważnych z punktu widzenia naszego kraju wydarzeniach, jakie miały miejsce w sierpniu: Cud nad Wisłą, wybuch Powstania Warszawskiego, strajki w Sierpniu 1980 r. Powołał się na słowa Jana Pawła II, który powiedział, iż wolność nie jest nigdy dana na zawsze. Trzeba o nią nieustannie walczyć. Stwierdził, iż jest przedstawicielem młodego pokolenia polityków, początkującym posłem i zapewnił w imieniu swojego pokolenia, że będzie pamiętać o fundamentach naszej polskiej historii.

Następnie Waldemar Szulc przypomniał, iż współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Podziękował jego dyrektorowi, prof. Rafałowi Wiśniewskiemu, który był głównym inicjatorem tego Wydarzenia oraz muzykom z Polskiego Chóru Kameralnego, którzy mieli za chwilę wystąpić na scenie.

Andrzej Bieńkowski czyta list prof. Rafała Wiśniewskiego

Wcześniej jednak Andrzej Bieńkowski (zastępca dyrektora ds. projektów edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury w Warszawie) odczytał list dyrektora tejże instytucji, prof. Rafała Wiśniewskiego. Autor listu odniósł się do wydarzeń historycznych z sierpnia 1920 r. Zwrócił uwagę, iż zwycięstwo nad wojskiem sowieckim było możliwe dzięki zjednoczeniu się narodu polskiego: przezwyciężeniu wszelkich podziałów klasowych i politycznych. Do walki stanęły tysiące ochotników w różnym wieku reprezentujących różne stany społeczne i różne grupy zawodowe, także kobiety. Tu uczynił aluzję do Sierpnia ’80, kiedy również wysiłek Polaków zwieńczony został sukcesem dzięki solidarności całego społeczeństwa. To właśnie w naszym mieście 31 VII 1980 r. zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe.
Następnie przypomniał, iż w dniu poprzedzającym tegoroczne obchody 15 sierpnia, miała miejsce w Warszawie uroczysta premiera filmu zatytułowanego „Wiktoria 1920”. Mało znane wydarzenia historyczne dotyczące działań polskiego wywiadu wojskowego zostały przedstawione w nowoczesnej technologii wirtualnej rzeczywistości. Zachęcił słuchaczy do obejrzenia filmu. Podkreślił też, że pamięć i tradycja to bardzo ważne elementy niezbędne dla tworzenia naszej tożsamości i podmiotowości narodowej. Dlatego musimy pamiętać o ofiarach poniesionych przez poprzednie pokoleń.
Przypomniał też jaką rolę spełnia Narodowe Centrum Kultury. Jest ono jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce. Inicjuje wydarzenia, których celem jest rozwój i promocja kultury w naszym kraju. Podejmuje działania artystyczne i edukacyjne. Na koniec autor listu podziękował zgromadzonym na widowni za przybycie na to podniosłe wydarzenie oraz dyr. Karolowi Nawrockiemu za przyjęcie roli gospodarza. Wprowadził nas w klimat mającego się za chwilę zacząć koncertu; zapoznał nas pokrótce z jego programem artystycznym.

Wtedy rozpoczęła się wyczekiwana część artystyczna. Na scenie pojawili się muzycy, którzy pod batutą Jana Łukaszewskiego zaprezentowali najbardziej znane, a zarazem najbliższe sercu Polaków pieśni patriotyczne, które powstawały w różnych okresach historycznych: „Bogurodzicę” (uważaną za pierwszy polski hymn narodowy), „Rotę” (napisaną przez Marię Konopnicką z okazji 500 – lecia zwycięstwa pod Grunwaldem), pieśni Ignacego Jana Paderewskiego (np. „Pieśń o orle” z 1917 r.), Krzysztofa Pendereckiego, utwory Feliksa Nowowiejskiego, a także utwory bardziej współczesne, jak „Śpiewka” z filmu „Bitwa Warszawska 1920” Krzesimira Dębskiego.
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy pieśni legionowe w opracowaniu Ireneusza Łukaszewskiego np. „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „My pierwsza Brygada”. Ostatni z wymienionych zabrzmiał na końcu koncertu. Dyrygent odwrócił się twarzą do publiczności, zachęcając tym samym zgromadzonych do włączenia się do wspólnego śpiewu.

Występ został zwieńczony gromkimi brawami publiczności.

Maria Sadurska

Dodaj opinię lub komentarz.