• Wydarzenie: Konferencja „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną”
  • Miejsce: Sala konferencyjna im. Jana Olszewskiego,  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Czas: 12 czerwca 2019,  godz. 10.00 – 16.30
  • Wstęp wolny

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki oraz Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy Krzysztof Sałaciński zapraszają na konferencję „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną”, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w godz. 10:00-16:30 w Sali konferencyjnej im. J. Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dziedzictwo utracone

Konferencja „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną” jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Dziedzictwo utracone”, która opowiada o losach polskiej spuścizny kulturowej w okresie II wojny światowej. Jej struktura została zbudowana w oparciu o te same słowa klucze, które stanowiły fundament ekspozycji. Głównym celem jest zatem przybliżenie zjawisk „niszczenia” i „ratowania” dziedzictwa, jednakże w perspektywie współczesności i przyszłości. Jak wskazał dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki: „drugim celem konferencji jest rozwinięcie wątków poruszanych na ekspozycji czasowej, które mówią o wpływie II wojny światowej na dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczeństwa polskiego – dzisiaj, „tu i teraz”.

Współorganizatorem konferencji jest Polski Komitet Błękitnej Tarczy od wielu lat realizujący szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa zbiorów. Jego prezes, a zarazem jeden z prelegentów konferencji Krzysztof Sałaciński, uważa że: „Zniszczenia kultury są wciąż aktualne, mają miejsce w wyniku katastrof naturalnych oraz toczonych na naszych oczach konfliktach zbrojnych. Odpowiednie zabezpieczenia i przygotowanie służb odpowiedzialnych za ratowanie zabytków może zapobiec ich utracie. Potrzebna jest wymiana wiedzy eksperckiej, dzielenie się dobrymi praktykami i wspieranie inicjatyw międzynarodowych”. Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie znaczącym wkładem w powyższej dyskusji.

„To wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą heritologią, w szczególności do muzealników i pracowników naukowych, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się tematyką ochrony dziedzictwa” – podkreślił  w zaproszeniu na konferencję kierownik Działu Wystaw w Muzeum II Wojny Światowej, a zarazem kurator wystawy „Dziedzictwo utracone” Bartłomiej Garba.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otrzymało patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO nad konferencją.

Partnerami wystawy są: Polski Komitet Honorowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.