Od 23 czerwca br. do 7 lipca br. Muzeum II Wojny Światowej zaprasza do udziału w organizowanym przez instytucję konkursie kompozytorskim na utwór wokalny do tekstów Mariana Hemara.  Przedmiotem Konkursu jest napisanie melodii (czas trwania 3-5 min.) do wierszy Mariana Hemara: „Modlitwa”, „Rozmowa z żołnierzem” oraz „Testament Chopina”.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów magisterskich, absolwentów muzycznych uczelni wyższych oraz absolwentów kierunków muzycznych znajdujących się na uniwersytetach i innych uczelniach, którzy w dniu zgłoszenia Pracy Konkursowej nie przekroczyli 35 roku życia.

Celem Konkursu jest wyłonienie wśród nadesłanych utworów  3 melodii napisanych do wskazanych tekstów Mariana Hemara, odznaczających się wysokimi walorami artystycznymi, a także popularyzacja nieznanej twórczości Artysty.

Dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody finansowe. Prace laureatów zostaną zaaranżowane i ukażą się na wyjątkowej płycie z muzyką do słów tego szczególnego Artysty.

Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z niezbędnymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: kultura@muzeum1939.pl do 7 lipca r. godzina 15:00.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.