Koźliny (Kösslin) pierwotnie wzmiankowane jako dwie osady rozdzielone Motławą: posiadająca krzyżacki dokument lokacyjny z 1353 roku oraz Jetlun (Jetland, Jedlin), późniejsze Güttland, wspomniana w roku 1373. Najstarszą zachowaną informacją w źródłach pisanych o Koźlinach jest informacja z 1198 roku, w której to mówi się o przekazaniu joannitom przez księcia Grzymisława kościoła w Lubiszewie, do którego należała m.in. również dziesięcina z pól Jetland (Koźlin). W XVI wieku wieś, określana w źródłach dalej podwójną nazwą, stanowiła jeden organizm administracyjny.
Ważnym zabytkiem jest kościół, zbudowany około połowy XIV wieku w stylu gotyckim z barokowym obecnie wnętrzem. Na przełomie XV i XVI wieku został przebudowany. Wieża w konstrukcji szachulcowej została wzniesiona w latach 1684-1686.

Ciekawy jest też spichrz – obora z XVIII wieku. W części przyziemnej znajduje się obora, w górnej kondygnacji spichrz o konstrukcji szachulcowej. Spichlerz jest jednym z niewielu zabytków o takiej konstrukcji i przeznaczeniu, odnowiony przez prywatnego właściciela.

Na Motławie zachował się też ceglany most z 1713 roku.
Położone w granicach Wolnego Miasta Gdańska Koźliny namacalnie dotykały granicy z Polską, jednak bez przejścia granicznego w stronę Tczewa. „Starożytni” koźlinianie mówili o kwitnącym w latach 20-30 przemycie. Wieś liczy obecnie nieco ponad 700 mieszkańców.
W Koźlinach urodził się Max Halbe, dramaturg niemiecki, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska.

Edward Jankowski

Dodaj opinię lub komentarz.