Koźliny (Kösslin) pierwotnie wzmiankowane jako dwie osady rozdzielone Motławą: posiadająca krzyżacki dokument lokacyjny z 1353 roku oraz Jetlun (Jetland, Jedlin), późniejsze Güttland, wspomniana w roku 1373. Najstarszą zachowaną informacją w źródłach pisanych o Koźlinach jest informacja z 1198 roku, w której to mówi się o przekazaniu joannitom przez księcia Grzymisława kościoła w Lubiszewie, do którego należała m.in. również dziesięcina z pól Jetland (Koźlin). W XVI wieku wieś, określana w źródłach dalej podwójną nazwą, stanowiła jeden organizm administracyjny.
Ważnym zabytkiem jest kościół, zbudowany około połowy XIV wieku w stylu gotyckim z barokowym obecnie wnętrzem. Na przełomie XV i XVI wieku został przebudowany. Wieża w konstrukcji szachulcowej została wzniesiona w latach 1684-1686.

Ciekawy jest też spichrz – obora z XVIII wieku. W części przyziemnej znajduje się obora, w górnej kondygnacji spichrz o konstrukcji szachulcowej. Spichlerz jest jednym z niewielu zabytków o takiej konstrukcji i przeznaczeniu, odnowiony przez prywatnego właściciela.

Na Motławie zachował się też ceglany most z 1713 roku.
Położone w granicach Wolnego Miasta Gdańska Koźliny namacalnie dotykały granicy z Polską, jednak bez przejścia granicznego w stronę Tczewa. „Starożytni” koźlinianie mówili o kwitnącym w latach 20-30 przemycie. Wieś liczy obecnie nieco ponad 700 mieszkańców.
W Koźlinach urodził się Max Halbe, dramaturg niemiecki, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska.

Edward Jankowski


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.