Konferencję na stadionie Gedanii 1922 rozpoczęło podpisanie porozumienia o współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Gedanii 1922 przy organizacji obchodów 100. rocznicy powstania Klubu Sportowego Gedania. Porozumienie podpisał dr Karol Nawrocki, prezes IPN i Władysław Barwiński, prezes Gedanii 1922. Rocznica przypada 15 września br.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki: Gdy powstała Gedania nad świat, nad Polskę, całą Europę i nad Gdańsk nadciągały ciemne chmury. Bycie wtedy częścią Klubu Sportowego Gedanii, budowanie jego potęgi było z jednej strony deklaracją przywiązania do Polskości, z drugiej strony możliwością wyrażenia aspiracji narodowych Polaków i pielęgnowanie Polskości. To wszystko w trudnych w warunkach, w Wolnym Mieście Gdańsku, który był laboratorium niemieckiego nazizmu. Za to przywiązanie do Polskości działacze Gedanii zapłacili najwyższą cenę, zarówno działacze jak i sportowcy. Już 1 września 1939 r. siedziba KS Gedanii została zniszczona a jej działacze zostali wywiezieni do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof.

Zamieszczamy tu zapis filmowy owej konferencji i szczególnie zwracamy uwagę na kilka momentów, o czym poniżej.

Po pierwsze: film i wystawy

Dr Paweł Piotr Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku:  Udało nam się odnaleźć w Filmotece Narodowej film z wiosny 1939 r. pt. „Polska w Gdańsku”. Film jest niezwykły, dlatego chcemy poddać go rekonstrukcji cyfrowej, pokoloryzować i pokazać podczas obchodów rocznicy. W związku z rocznicą przygotowujemy także wystawy. Jedna bezpośrednio odnosi się do Gedanii i działaczy klubu, wystawa nosi tytuł „Z miłości do Sportu, z dumy bycia Polakiem”. Kolejna ekspozycja „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” jest tworzona w trzech częściach. Trzecia część zostanie zaprezentowana podczas obchodów 100 – lecia Gedanii. Wystawa opowiada o sportowcach klubu, a także o działaczach Gedanii.

Po drugie: Pamiątkowa Księga Kazimierza Papée Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku

Księga znajduje się w zbiorach archiwum watykańskiego i opowiada o niej dr Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Księgę dodatkowo nakręciliśmy:

Po trzecie:  Międzynarodowy Turniej Piłkarski U-11, mecz towarzyski z drużyną ekstraklasy i festyn dla mieszkańców Gdańska. 15 września uroczysta Gala w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Na koniec moje pytanie odnośnie obchodów na historycznym stadionie Gedanii przy ulicy Kościuszki i odpowiedź prezesa IPN.

Anna Pisarska

Dodaj opinię lub komentarz.