Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał obwieszczenie o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej, materiały prasowe

Przyczyną połączenia obu państwowych instytucji, według resortu jest…

…zapewnienie zwiększonej efektywności działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, w szczególności w nawiązaniu do dziejów Polski w okresie II wojny światowej, w tym wojny obronnej 1939 r., właściwe uhonorowanie miejsca symbolicznego jakim jest pole bitwy na Westerplatte, oraz racjonalne wykonywanie nadzoru nad muzeami, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem poprzez optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.

W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury – Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Obecnym dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, przy ul. Wałowej w Gdańsku (planowane otwarcie jesienią 2016 roku) jest prof. dr hab. Paweł Machcewicz.

Natomiast dyrektorem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest dr hab. Piotr Semków, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni, a także kierownik Katedry Marynistyki.

Kto zostanie dyrektorem połączonych instytucji jeszcze nie wiemy.

Link do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Andrzej Ługin

One thought on “Muzeum II Wojny Światowej do likwidacji (połączenia)

  • Mam wrażenie i wiele na to wskazuje, że elity zarządzające wielkimi miastami w Polsce, wywodzące się głównie z elit i ochroniarzy PRLu i zaprzyjaźnionych z nimi „opozycjonistów”, tworzą obecnie coś w rodzaju komisji likwidacyjnych państwo polskie. Po co ma być utrzymywane rząd w Warszawie skoro korzystne dyrektywy można dostać z innych zaprzyjaźnionych stolic.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.