Wydarzenia i informacje

Na ratunek sklepieniom – dotacja dla kościoła św. Bartłomieja

15 lutego informowałam o spękaniach w kościele św. Bartłomieja zagrażających jego stabilności Alarm dla kościoła św. Bartłomieja. Wspomniałam, że wysłaliśmy zapytanie do władz miejskich w kwestii podjętych działań ratowania zabytku. Otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta o treści następującej:

Nie wiem, na jakiej podstawie Miasto uważa, że od lipca 2017 spękania nie powiększyły się, skoro proboszcz działającej w kościele parafii grecko-katolickiej uważa, że proces deformacji narasta i z tego powodu wyłączył z użytkowania kaplicę północną. Miło mi jednak  poinformować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Parafii Grecko-Katolickiej przy kościele św. Bartłomieja dotację w wysokości 550 000 zł – w ramach programu „Ochrona Zabytków 2019”. Dotacja zostanie przeznaczona na stabilizację murów i sklepień. Z naszych informacji wynika, że nie jest to kwota wystarczająca, ale pokryje I etap prac ratunkowych.

kościół św. Bartłomieja

Kościół św. Bartłomieja nie jest jedynym zabytkiem, który zostanie objęty wsparciem finansowym. Poniżej lista dwunastu gdańskich zabytków – „szczęściarzy”, a w linku na samym dole znajdziecie Państwo wykaz wszystkich obiektów w Polsce, które otrzymają pomoc pieniężną.

 • kościół rektoralny pw. św. Elżbiety (XIV w.) Dom Zakonny (XVIII w.): konserwacja elewacji wschodniej nawy ponad dachem prezbiterium, konserwacja elewacji południowej wraz z przybudówką oraz konserwacja piwnicy w części zachodniej  – 340 000 zł
 • kościół pw. Świętej Trójcy (XV w. odbudowany XVI – XIX): konserwacja szczytu elewacji wschodniej prezbiterium – 360 000 zł
 • Ratusz Głównego Miasta (1583 r.): prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i wspornikach żeber sklepiennych w pomieszczeniu Wielki Krzysztof – 240 000 zł
 • Oliwa, klasztor cysterski (II poł. XIV w.): konserwacja i restauracja 3 obrazów wielkoformatowych, olejnych na podobraziu płóciennym łączonym wraz z ramami z krużganków (1749 r.) – 30 000 zł
 • kościół p.w. św. Brygidy (XIV-XVI w.): interwencyjne prace konserwatorskie manierystycznego tryptyku „Święta Rodzina” (I poł. XVI w.) – 40 000 zł
 • kościół p.w. Św. Katarzyny (XV – XVIII w.): konserwacja i restauracja sklepień – etap I – 393 811 zł
 • kościół p. w. św. Franciszka z Asyżu (XX w.): prace konserwatorsko – restauratorskie: wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną – 450 000 zł
 • konkatedra grekokatolicka p.w. św. Bartłomieja (XV w.): stabilizacja murów i sklepień – 550 000 zł
 • kościół p.w. św. Brygidy (XIV-XVI w.): interwencyjna izolacja przeciwwilgociowa murów kościoła (etap I) oraz naprawa orynnowania w strefie prezbiterium (etap I) – 300 000 zł
 • kościół p.w. śś. Piotra i Pawła w Gdańsku (XIV-XV w.): ratunkowe prace konserwatorskie północnej elewacji korpusu – 300 000 zł
 • Dworek „Mon Plaisir” Letnia rezydencja rodziny Uphagenów (pocz. XIX w.): konserwacja i restauracja elewacji głównej, elewacji szczytowej i elewacji od strony dziedzińca – 190 000 zł
 • Mały Młyn (XIV w.): interwencyjne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 250 000 zł

Wyniki naboru „Ochrona Zabytków 2019”

Anna Pisarska-Umańska

One thought on “Na ratunek sklepieniom – dotacja dla kościoła św. Bartłomieja

Dodaj opinię lub komentarz.