• wydarzenie: konferencja naukowa „ 1939‒1945”
  • termin: 25 października 2022 r. godz. 11.00 i  26 października godz. 9.00
  • miejsce: sala kinowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • wstęp wolny

Instytut Pamięci Narodowej w Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939–1945) w ramach cyklu „Pomorze Gdańskie pod okupacją 1939‒1945” zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Niemcy w ręce wasze oddaję Polaków. Musimy ten naród wytępić … Polityka germanizacyjna niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim 1939–1945”,

Konferencja  odbędzie się dniach 25–26 października 2022 r. w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tematyka obrad oscylować będzie wokół wszelkich aspektów związanych z niemiecką, wielowymiarową polityką germanizacyjną realizowaną na Pomorzu w latach II wojny światowej w tym. W wydarzeniu wezmą udział badacze z całej Polski, których głównymi zainteresowaniami naukowymi są sprawy związane z II wojną światową, a w szczególności z szeroko rozumianą niemiecką polityką germanizacyjną. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program.

 

  • Sesja 1: Perspektywy polityczne i prawne okupacji Pomorza
  • Sesja 2: Studia przypadku i biografie
  • Sesja 3: Eksterminacja ludności na Pomorzu. Perspektywy
  • Sesja 4: Gospodarka okupacyjna na Pomorzu
  • Sesja 5: Konspiracja i struktury PPP na Pomorzu
  • Sesja 6: Wpływ okupacji niemieckiej na powojnie Pomorza

szczegółowy plan konferencji – do pobrania

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Stutthof 23-11-1941, zbiory IPN

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.