Ochronka doktora Baasnera mieściła się przy Wilhelmstrasse 66/68, obecnie  ulica Haffnera. Willę zaprojektował w 1905 Georg Karpiński, stąd zwana jest czasem willą Karpińskiego.

Rok 1910

willa w 1910 roku

Karpiński był właścicielem willi przez 6 lat. Potem kupił ją lekarz z Gdańska Erich Baasner z żoną. Baasner miał dobre serce i stworzył tu zakład dla dzieci opuszczonych i sierot.

willa Karpińskiego

Ochronka i gabinet lekarski były w części willi pod numerem 68, w drugiej 66  doktor wynajmował mieszkania i ta część wynajmowana została sprzedana po śmierci lekarza w 1925. Ochronka czynna była do końca I wojny światowej.

willa Karpińskiego

Od 1925 mieszkali tu więc różni ludzie – inżynier, dyrektor, laryngolog, radca sanitarny, nauczyciele, żydowski kupiec. Wdowa po Baasnerze mieszkała w swojej części jeszcze w latach 40, ale z takim nazwiskiem  musiała po wojnie wyjechać.

willa Karpińskiego

Po II wojnie willę skomunalizowano.

zdjęcie Jacka Moszkowskiego_lata 20

Willa w latach 20. XX wieku, ze zbiorów  Jacka Moszkowskiego

kopia dokumentacji z 1905 r.

kopia dokumentacji z 1905 r.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.