Strefa obywatelska

Oświadczenie komitetu „Nie dla płatnych parkingów w Brzeźnie”

W programie „Forum Panoramy”, wyemitowanym w dniu 30 grudnia 2016 roku na antenie TVP Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska, dopuściła się wielu manipulacji oraz wielokrotnie publicznie poświadczyła nieprawdę wypowiadając się w temacie kontrowersyjnej polityki parkingowej w mieście Gdańsku.

W trosce o rzetelność i standardy debaty publicznej, a przede wszystkim mając na uwadze interes mieszkańców Gdańska i turystów odwiedzających miasto, Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie” pragnie odnieść się do kilku najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi. Jednocześnie Komitet deklaruje gotowość wskazania i skorygowania pozostałych manipulacji oraz wypowiedzi Pani Radnej, które były niezgodne z prawdą na antenie TVP Gdańsk.

Radna Dulkiewicz publicznie oświadczyła, że niezgodna z prawem, (sięgająca nawet 300 zł) opłata za parkowanie w pasie dróg publicznych „w większości dotknęła turystów”, a następnie dodała, że „ten obszar przy ul. Hallera – bardzo szybko się miasto z tego wycofało i zostało to także zrobione w porozumieniu z radnymi dzielnicy Brzeźno.”

Wypowiedź Pani Radnej jest niezgodna z prawdą. Mieszkańcy ul. Hallera w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku musieli uiszczać opłaty za postój swych samochodów. Początkowo obowiązywały one przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dopiero pod presją protestów Mieszkańców firma WiParking zdecydowała się na ograniczenie poboru opłat, ale wyraźnie zaznaczyła, że jest to jej suwerenna decyzja, a nie jakiekolwiek zarządzenie władz Gdańska.

Radna Dulkiewicz publicznie oświadczyła, że, rzekomo, „Wszystkie postulaty mieszkańców/aktywistów właściwie są spełnione”.

Wypowiedź Pani Radnej jest niezgodną z prawdą. Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie”, opierając się na działaniach zgodnych z prawem takich jak rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2016, jednoznacznie wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za niezgodną z prawem politykę parkingową prowadzoną przez władze Gdańska, która w mediach określana jest jako „Afera Parkingowa”. Postulat odwołania Wiceprezydenta Piotra Grzelaka, bądź też jakakolwiek inna forma pociągnięcia go do odpowiedzialności nie zostały wciąż zrealizowane.

Należy nadmienić, że w okresie letnim władze Gdańska kilkukrotnie ignorowały apele mieszkańców, którzy wzywali władze do natychmiastowego zerwania umowy z firmą WiParking. W efekcie przez 2 miesiące prywatna firma pobierała opłaty i opłaty dodatkowe za parkowanie w pasie nadmorskim.

Radna Dulkiewicz publicznie oświadczyła, że, rzekomo, „działaniem politycznym było pójście z tym (z „Aferą parkingową”) dalej do wojewody”.

Wypowiedź Radnej Dulkiewicz jest niezgodną z prawdą. Mieszkańcy Brzeźna, którzy są zarazem obywatelami Rzeczypospolitej Polski, skorzystali z przysługujących im wolności i praw obywatelskich, gwarantowanych m. in. przez Konstytucję RP i stosowne ustawy, tak by zweryfikować stopień przestrzegania prawa przez władze samorządowe. Dzięki uporowi i zaangażowaniu Mieszkańców udało się wskazać na naruszenie prawa, które później potwierdził również wyrok niezawisłego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Radna Dulkiewicz publicznie wyraziła przekonanie, że „Miasto chciało uporządkować sytuację związaną z parkowaniem”. W dalszej części swojej wypowiedzi dodała, że „dla mnie najważniejszą rzeczą jest to żeby chronić zieleń, zapewnić miejsce do przejścia dla matki z dzieckiem i uporządkować to parkowanie”.

Należy zauważyć, że żaden z tych celów nie został zrealizowany. Co więcej, istnieje dokumentacja fotograficzna pokazująca zniszczoną zieleń m. in. na Wyspie Sobieszewskiej, na terenach, na których istniały nielegalne płatne parkingi w pasie nadmorskim. Istnieje też wiele udokumentowanych materiałem filmowym przypadków, w których kierowcy (również matki z dziećmi) niesłusznie byli karani wysokimi mandatami za parkowanie w Gdańsku Brzeźnie. Zdjęcia z okolic pasa nadmorskiego jednoznacznie wskazują, że również proponowany sposób „uporządkowania parkowania”, firmowany przez Wiceprezydenta Piotra Grzelaka, poniósł klęskę.

Radna Dulkiewicz publicznie wyraziła przekonanie, że „Panowie (prawdopodobnie Mateusz Błażewicz i Andrzej Skiba) mienią się przedstawicielami mieszkańców, ale zawsze przychodzą we dwóch więc nie wiem czy to oni we dwóch tylko żądają tej dymisji, czy ktoś inny za nimi stoi.”

Należy zauważyć, że postulaty wyciągnięcia konsekwencji (w tym odwołania Wiceprezydenta Piotra Grzelaka) były i są wspierane przez szerokie grupy mieszkańców Gdańska. Miało to swój wyraz z licznych protestach związanych z niezgodną z prawem polityką parkingową, w których udział wzięły dziesiątki osób, w postaci ponad 1200 podpisów złożonych do Wojewody w sprawie Afery Parkingowej oraz w wielu komentarzach i mailach, którymi Komitet dysponuje.

Przykładów manipulacji i wypowiedzi niezgodnych z prawdą jest więcej. Warto na koniec przytoczyć jeszcze słowa Radnej Dulkiewicz: „Ktoś kto uważa, że sprawy związane z gospodarką komunalną są prowadzone źle to chyba ma zamknięte oczy”.

Ostanie 6 miesięcy pokazało, że polityka parkingowa (część gospodarki komunalnej) prowadzona była w sposób niezgodny z prawem i z pominięciem głosu Mieszkańców. W Gdańsku, w mieście Wolności i Solidarności, taki stan rzeczy nie był, nie jest i nigdy nie będzie akceptowany przez Mieszkańców.

Redakcja „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie” deklaruje, że w 2017 roku z jeszcze większą uwagą będzie obserwować, kontrolować i reagować na działania władz Gdańska, gdyż tego wymagają standardy demokratycznego państwa prawa i interes Mieszkańców.

W związku z powyższym Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie” zaprasza władze Gdańska, w szczególności zaś wiceprezydenta Piotra Grzelaka, do udziału w publicznej, otwartej debacie z udziałem Mieszkańców Brzeźna i zainteresowanych mediów, w trakcie której możliwa będzie spokojna, rzetelna, wolna od negatywnych emocji i manipulacji rozmowa na tematy ważne dla Gdańszczanek i Gdańszczan.

Wierzymy, że również Pan Prezydent Paweł Adamowicz, zgodnie ze swoimi wielokrotnymi deklaracjami z programów wyborczych, przychylnie spojrzy na pomysł debaty władzy z Mieszkańcami w Gdańsku, w mieście Wolności i Solidarności.

Komitet „NIE dla płatnych parkingów w Brzeźnie”

Dodaj opinię lub komentarz.