Neogotycki Klasztor Elżbietanek przy Targu Rakowym. Jeszcze niedawno przedszkole. Tu w marcu 1942 dokonał żywota ks. Konstantyn Dominik, biskup diecezji pelplińskiej, pierwszy biskup-Kaszub. Wszystkie jego wyjścia były kontrolowane przez gestapo. Nie został aresztowany w 1939, był już wtedy mocno chory na białaczkę. Wielokrotnie przesłuchiwany, gestapo usiłowało zmusić go do przyjęcia trzeciej grupy narodowościowej. Zmarł w aureoli świętości. Chyba jeszcze trwa jego proces beatyfikacyjny. Pierwszą pracę duszpasterską wykonywał na Starych Szkotach.

Anna Pisarska-Umańska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.