Pieta z kościoła św. Mikołaja; fot. ks. Jerzy Więckowiak