Pieta z Bazyliki Katedralnej, fot. ks. Jerzy Więckowiak