Gdańskie plakietki pielgrzymie z wykopalisk na Targu Siennym, XIV-XV w.