Strefa obywatelska

Post scriptum do zniszczeń w Bazylice Mariackiej – więcej zdjęć

W nawiązaniu do publicznych wypowiedzi różnych osób, także reprezentujących znane instytucje, zamieszczam pełną treść decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka w sprawie wstrzymania prac w Bazylice Mariackiej. Decyzja została wydana 5 kwietnia 2020 roku i otrzymałam ją w trybie dostępu do informacji publicznej.

Możecie Państwo sami się z nią zapoznać, wyciągnąć wnioski i porównać z moim materiałem.

Decyzja o wstrzymaniu prac, PDF – 52 strony. 

Kości ludzkie zmielone na kruszywo budowlane? – Wstrzymanie robót w Bazylice Mariackiej

Takich płytek z wapienia estońskiego użyto w przedsionku Bramy Kaletniczej. W tym miejscu stara posadzka miała być tylko wypoziomowana, stare płyty ułożone na nowo. Zostały zastąpione nowymi.
Północne skrzydło transeptu. Posadzka miała pozostać bez zmian. Jednak wymieniono ją na pięć rzędów nowych płyt.
Miejsce występowania ławek. Pozwolenie konserwatorskie nie dotyczyło tego miejsca. Faktycznie przycięto historyczne płyty i wymieszano z nowymi.
Miejsce przed kaplicą św. Marcina i św. Barbary. Cała posadzka jest nowa, bez historycznego obramowania ze starych płyt.

Anna Pisarska-Umańska

Dodaj opinię lub komentarz.