Rozwiązania kalamburów 1-5

 

  1. Wytężasz ją do przodu, on zawsze sunie z tobą, na palcu zawsze ozdobą.

pierś + cień = pierścień

2. Moje ego na rykowisku, dziś w pierogach na półmisku.

ja + gody = jagody

3. Robi to z impetem, a jak już je nasroży, prosto w proso bieży.

prze + piórka = przepiórka

4. Do zaimka osobowego dodaj sznur liczbowy, a otrzymasz stan bankowy.

wy + ciąg = wyciąg

5. Po angielsku żądze na sygnale i masz szansę patrzeć w swe oczy stale.

lust + erka = lusterka

 

Na następnej stronie rozwiązania 6-10

Dodaj opinię lub komentarz.