Obiekty i miejsca

Powołanie zespołu roboczego do ratowania zamierającego Ogrodu Oliwskiego

O degradacji Ogrodu Oliwskiego pisaliśmy kilkukrotnie. Temat rozpoczęliśmy od inwazji ćmy bukszpanowej w kwietniu ubiegłego roku. Po tym artykule otrzymaliśmy pismo od prof. Witolda Burkiewicza, będące listem otwartym do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – „Ogród Oliwski to nie jest Las Oliwski”.

przeczytaj również:

Profesor Burkiewicz zabiera po raz kolejny głos i pozwala nam opublikować jego kolejny list otwarty, tym razem do PWKZ Igora Strzoka. Zachowujemy oryginalną pisownię, tekst przedzielamy zdjęciami zamierających drzew, które wykonał autor.

„Aby zło zatriumfowało, wystarczy by dobry człowiek niczego nie robił” – Edmund Burke

Szanowny Pan
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
arch. Igor Zbigniew Strzok

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Konserwatorze, drogi Kolego.

Moje słowa kieruję do Pana jako Osoby o najwyższych kompetencjach, którą cenię za bezkompromisową postawę i obronę pomorskich zabytków oraz, co istotniejsze, przestrzeni historycznych, zwłaszcza przestrzeni miasta Gdańska. Pana dotychczasowa działalność zawodowa uosabia w pełni istotę tego co oznacza Służba Publiczna.

Panie Konserwatorze, jako mieszkańcy doświadczamy nieustannej degradacji Gdańskiego Dziedzictwa Zieleni Zabytkowej. Nasze Dziedzictwo, ongiś tak znaczące i podziwiane w Europie już prawie nie istnieje. Jedyną „zieloną perełką” minionych wieków jaka nam pozostała jest Ogród Oliwski.

Owo dzieło sztuki ogrodowej o wymiarze ogólnoeuropejskim, ale też (co nie mniej istotne) znaczący ongiś zasób botaniczny, ulega nieustannej degradacji. To, co się dzieje od kilku lat, a zwłaszcza obecnie w Ogrodzie Oliwskim, poraża i budzi sprzeciw!!!. Ogród zatraca swoje unikalne wartości we wszystkich wymiarach oraz zasobach. Między innymi na terenie dawnego Alpinarium, masowo zamierają drzewa iglaste, a pośród nich przepiękny botaniczny okaz świerku, pamiętający jeszcze czasy botanika Ericha Wocke.

Z całą odpowiedzialnością za słowa, jako uznany międzynarodowy ekspert w dziedzinie zieleni zabytkowej oświadczam, że OGRÓD OLIWSKI ZAMIERA! . Dramatycznie traci swoje niepowtarzalne walory botaniczne, historyczne, artystyczne oraz krajobrazowe.

26 kwietnia 2023 roku napisałem petycję do Władz Miasta w tej sprawie o następującej treści:

„Szanowna Pani Prezydent, Szanowne Panie i Panowie Radni Miasta Gdańska

Rok temu, dnia 4 maja wystosowałem List Otwarty w sprawie degradacji Ogrodu Oliwskiego. List skierowany był do Dyrekcji GZDiZ, administratora ogrodu. Wskazałem szybko postępujący proces degradacji oraz zaniedbań Ogrodu Oliwskiego. Wskazałem przyczyny tego stanu (ale jednocześnie bez żadnych warunków wstępnych), zaproponowałem pomoc i wsparcie, by uratować ten zabytek. Ze strony urzędników jedyną reakcją na mój List była niedorzeczna odpowiedź pani Rzecznik GZDiZ, z której wynikało, że wszystko jest dobrze oraz „jak należy”.

Niestety mój List jak też oferta wsparcia, by zatrzymać degradację Ogrodu nie spotkały się z żadną odpowiedzią ani reakcją Władz Miasta. Taki stan trwa po dzisiejszy dzień… To postawa lekceważenia Mieszkańców w tak istotnej sprawie, ale również przejaw braku szacunku dla europejskiego twórcy w dziedzinie zieleni zabytkowej jednocześnie osoby, która tak wiele dobra uczyniła i czyni dla Gdańska, ale przecież dla Władz Miasta również”.

Szanowny Panie Konserwatorze, wobec powyższych faktów nie mam wątpliwości, że tylko Pan oraz kierowany przez Pana Urząd jest w stanie uratować Ogród Oliwski, zatrzymać proces zatracania. W sprawie Gdańskiego Dziedzictwa Zieleni Zabytkowej oraz w tej konkretnej sprawie, jestem bez żadnych warunków wstępnych do dyspozycji kierowanego przez Pana Urzędu.

Już nie ma czasu na zbędne komisje oraz tzw. „Rady Ekspercie”, z których zwykle niewiele wynika!. Ogród Oliwski zamiera! Zamiera z powodu ignorancji urzędniczej. Trzeba działać!.

Wnoszę o powołanie przy kierowanym przez Pana Urzędzie Zespołu Roboczego dla ratowania Ogrodu Oliwskiego. Jestem gotów zaproponować taki Zespół złożony z autentycznych ekspertów krajowych i zagranicznych oraz pokierować pracami takiego Zespołu. Wielu moich europejskich przyjaciół, najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie rewaloryzowania ogrodów historyczno-artystycznych jest gotowych wesprzeć merytorycznie takie gremium rozumiejąc, że Ogród Oliwski (z czego niewielu zdaje sobie sprawę) jest dobrem ogólnoeuropejskim. Opracujemy niezwłocznie wytyczne oraz zasady opieki nad Ogrodem Oliwskim. Zaprezentujemy też niezbędne zmiany systemu organizacyjnego dla właściwego funkcjonowania Ogrodu Oliwskiego ponieważ, obecny stan jest nie do zaakceptowania!.

Panie Konserwatorze, dla ratowania Ogrodu Oliwskiego oddaję moje kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, dorobek, wiedzę oraz uznanie międzynarodowe.

Ratujmy Gdańskie Dziedzictwo Zieleni!. Ratujmy Ogród Oliwski!.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr inż. arch. Witold Burkiewicz, Academico Królewskiej Katalońskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie.
Międzynarodowy specjalista w dziedzinie rewaloryzowania ogrodów historyczno-artystycznych oraz zabytkowej zieleni komponowanej, Scenograf Przestrzeni.

W Gdańsku, dnia 15 listopada 2023r.

W odpowiedzi na ten list PWKZ Strzok wyraził zgodę na powołanie zespołu roboczego dla opracowania metodologii ratowania i właściwego utrzymania wyjątkowego dzieła sztuki ogrodowej, jakim jest dawny Ogród Opacki w Oliwie.

Anna Pisarska


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.