W związku z realizacją inwestycji, jaką jest budowa plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuję, że w 2021 kontynuowane są prace archeologiczne oraz pozostałe prace przygotowawcze związane z w/w zadaniem.

Już w pierwszej połowie stycznia 2021 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  przeprowadziło geodezyjne wytyczenie granic działki nr 25/2, która na mocy Decyzji Wojewody Pomorskiego została powierzona opiece Muzeum. Dbając o bezpieczeństwo osób zwiedzających historyczne pole bitwy na Westerplatte, Muzeum zaplanowało przeprowadzenie na w/w działce prac saperskich, zmierzających do oczyszczenia terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających teren, na którym prowadzone będą prace saperskie, został odgrodzony. Wyżej opisanym działaniom towarzyszyć będą prace porządkowe obejmujące usunięcie przerośniętych traw, chwastów oraz młodych samosiewów drzew, a także suchych i zamierających drzew – stanowiących realne zagrożenie dla osób spacerujących w tym obszarze Półwyspu Westerplatte, usunięcie starych karp – czyli pniaków i korzeni, pozostałych po usuwanych przed laty drzewach oraz usunięcie krzewów róży pomarszczonej, co jest niezbędne dla kontynuacji w tym obszarze prac saperskich, a także badań geofizycznych w kolejnych miesiącach. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów rozpoczną swoje prace 8 lutego br. Całość działań saperskich, trwających do czerwca 2021 r., nadzorowana będzie przez archeologów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wszystkie wymagane zgody zostały uzyskane przez instytucję.

Przeczytaj:

Ponadto, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do budowy Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, na którym godnie i z szacunkiem zostaną złożone szczątki Obrońców Westerplatte, odnalezionych po ponad 80 latach przez muzealnych archeologów. W ramach działań wyprzedzających tę inwestycję zostaną przeprowadzone dalsze prace archeologiczne, geofizyczne, cięcia pielęgnacyjne,  a także wycinka drzew,  które kolidują z reliktami historycznych budynków willi oficerskiej oraz wartowni nr 5. Obiekty te  po przeprowadzeniu badań archeologicznych poddane zostaną działaniom konserwatorskim, zmierzającym do uczytelnienia tych ważnych budowli, pamiętających walki z września 1939 r. Badania archeologiczne tego szczególnego miejsca rozpoczną się w marcu 2021 r.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zleciło także inwentaryzację i opracowanie gospodarki drzewostanem na działce nr 68 obr. 062 (działka, na której m.in. znajduje się wartownia nr 3, Nowe Koszary oraz pomnik Obrońców Wybrzeża), w celu rozpoznania stanu technicznego drzewostanu, jak i docelowego usunięcia wieloletnich zaniedbań w drzewostanie, poprzez wycinkę drzew suchych i niebezpiecznych, a także złomów drzew, powalonych przed laty w wyniku działania silnych wiatrów.  Po zakończeniu tych prac przeprowadzone zostaną badania geofizyczne.

Ponadto, w ramach działań prowadzonych na rzecz przyrody na terenie półwyspu Westerplatte, Muzeum w konsultacji z ornitologami ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie do końca lutego br. zawieszać będzie budki lęgowe dla ptaków. Planowane są także inne działania proekologiczne, o których Muzeum będzie na bieżąco informować.

dr Karol Nawrocki

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

One thought on “Komunikat o kontynuacji prac w 2021 r. na Westerplatte

  • teraz nagle wycinka drzew jest ok?

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.