pracownia psychologiczna za czasów Niebieskich Beretów