Wydarzenia i informacje

Program obchodów 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

W piątek 26 kwietnia  na konferencji prasowej   w Muzeum II Wojny Światowej dyrektor Karol Nawrocki i jego goście przedstawili główne punkty obchodów 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

W konferencji wzięli udział:

 • minister Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pełnomocnik rządu ds. obchodów
 • prof. Jerzy Grzywacz – prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 • dr Tadeusz Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
 • Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,
 • Paweł Rozdżestwieński – dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Program obchodów jest bardzo szeroki – zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Planowane są wystawy czasowe, konferencje i seminaria, spektakle, widowisko multimedialne, koncert, zbiórka eksponatów muzealnych, mecz piłkarski i rekonstrukcje historyczne.

Główna oś obchodów prowadzi od daty 23 sierpnia (pakt Ribbentrop-Mołotow) poprzez wybuch wojny 1 września do daty 17 września (dzień najazdu wojsk sowieckich).

Wydarzenia zaplanowane

8 maja 2019 – otwarcie wystawy fotografii w Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego przeciwko Agresji Japońskiej w Pekinie. Wystawa pt. „Polacy ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej” przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie prezentowana w Pekinie przez dwa miesiące.  Wystawa fotografii poświęcona jest Polakom, którzy w czasie okupacji niemieckiej, pomimo grożącej kary śmierci, ukrywali lub w inny sposób pomagali Żydom.

19 maja 2019 – ogólnopolska zbiórka eksponatów muzealnych, której celem jest ratowanie i zabezpieczenie pamiątek związanych z II wojną światową.

Zbiórka odbywać będzie się kolejno w dniach:

 • Gdańsk – od 18 maja
 • Lublin 12-13 lipca
 • Szczecin 8-10 sierpnia
 • Białystok 10-12 października
 • Katowice 14-16 listopada
 • Warszawa 12-14 grudnia

23 sierpnia 2019 – międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”. W dniach konferencji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stanie się miejscem dyskusji o historycznym dalekosiężnym doświadczeniu skutków tajnej zmowy III Rzeszy i Związku Sowieckiego. W panelach dyskusyjnych konferencji wezmą udział przedstawiciele państw takich jak: Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia, Mołdawia oraz Rumunia.

23 sierpnia 2019 – premiera widowiska multimedialnego „Poland First to Fight – los obywateli polskich podczas II wojny światowej”. Nowoczesne i atrakcyjne widowisko multimedialne wykorzystujące innowacyjne technologie, takie jak projekcje mappingowe 3D, diodowe i wielkopłaszczyznowe współgrające z specjalnie przygotowanym dźwiękiem oraz wielkoformatową animacją „Poland first to fight„ powstało, by godnie, podniośle i atrakcyjnie upamiętnić polski wkład w zwycięstwo nad nazizmem, a także wyrazić hołd, szacunek i wdzięczność dla bohaterów, którzy oddali życie za niepodległość Polski.

1 września 2019 – otwarcie wystawy czasowej pt.: „ Walka i cierpienie”, która przygotowana w innowacyjnej formie, opowiadać będzie o polskim doświadczeniu II wojny światowej.  Wystawa będzie prezentować opowieść o brutalności kataklizmu wojennego, oporu przeciwko zniewoleniu i genezie totalitarnego zła.

1 września 2019 – wernisaż wystawy „Poland First to Fight”. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w kilkudziesięciu miejscach na świecie zostanie otwarta wystawa czasowa, która stanowić będzie emanację wystawy „Walka i cierpienie”.

1 września 2019 – koncert gwiazd, zorganizowany ku czci ofiar II wojny światowej, przygotowany w reżyserii Haliny Przebindy. Koncert odbędzie się na placu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

7 września 2019 – widowisko historyczno-sportowe „Mecz, który się nie odbył” – na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku, zostanie zorganizowany mecz piłkarski, w którym wystąpią dwie historyczne drużyny. Mecz będzie historyczną inscenizacją rozgrywek pomiędzy Gedanią a Lechią Lwów, które z powodu wybuchu II wojny światowej nie odbyły się.

17 września 2019 – uroczyste odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego, przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witold Pilecki to bohater, który uosabia walkę Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę. Aby uhonorować tę wielką postać, MIIWŚ podjęło decyzję o budowie jego pomnika na placu przy swojej siedzibie. Dla gości będzie symbolem godnej naśladowania postawy wobec zła i okrucieństwa, jakim była II wojna światowa.

28 września 2019 – uroczysta gala wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Celem ustanowienia Nagrody jest przypomnienie wybitnej postaci ppłk. Jana Kowalewskiego – matematyka, kryptologa i lingwisty – oraz uhonorowanie osób, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra wspólnego w myśl hasła „Rozum przed siłą”. Projekt jest efektem współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Laureatami każdej edycji będą cztery osoby: dwóch Polaków oraz dwóch obcokrajowców, w podziale na dwie kategorie wiekowe.

listopad 2019 – prezentacja filmu „Gdańsk 1939”

W ramach współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Ziemi Wieluńskiej przygotowana zostanie konferencja naukowa oraz wystawa „Świadkowie Mówią” jako kolejne punkty obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W efekcie współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej odbędzie się rekonstrukcja bitwy nad Bzurą.

Archiwum Akt Nowych planuje na Zamku Królewskim wystawę oryginałów dokumentów dotyczących września 1939 (w szerokim aspekcie – więzienia, okupacja, łagry) oraz podjęcie tematu postaw niepolskich obywateli wobec agresji na Polskę „Wierność, lojalność, zdrada”.

Minister Sellin zapewnił, że 1 września  na Westerplatte odbędzie się „godna ceremonia z udziałem najwyższych władz państwowych” i potwierdził udział w obchodach przygotowywanych przez prezydenta Andrzeja Dudę prezydenta Niemiec. W planach jest realizacja filmów historycznych (jeden na sezon), m.in. o rotmistrzu Pileckim, Brunonie Schulzu i Katyniu.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotuje ogólnopolski kalendarz wydarzeń związanych z obchodami 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Dyrektor Nawrocki przypomniał już realizowane wydarzenia:

17 lutego 2019 – Europejskie Tournee przedstawienia „Zło dobrem zwyciężali”, którego pierwsza osłona odbyła się 17 lutego 2019 r w sali teatralnej przy kościele pw. św. Marii Hofbauera w Essen.

6 marca – 23 czerwca 2019wystawa „Dziedzictwo Utracone”

Jest to tylko część zaplanowanych obchodów. Program będzie aktualizowany na stronie 80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

Anna Pisarska-Umańska

Wykorzystałam materiały prasowe.

Dodaj opinię lub komentarz.