Obiekty i miejsca

Przeskalowany i rozsuwający się Most Tczewski – błędy projektowe

11 kwietnia br.  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku wydał decyzję pozwalającą na przeniesienie i posadowienie na zachodnim brzegu Wisły zachowanego dużego fragmentu zabytkowego przęsła ESTB, liczącego około 114 metrów. Ma być ono usytuowane wzdłuż drogi prowadzącej na most.

Jednak ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że znowu pomorski konserwator Igor Strzok zablokował odtworzenie mostu. Zarzuty wobec konserwatora ciągną się od jakiegoś czasu (w różnych sprawach), a sprawa Mostu Tczewskiego szczególnie była głośna. Sprawą żywo jest zainteresowany Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Dziennik Bałtycki tydzień temu doniósł:

– Najpierw przez wiele lat szukano pieniędzy na remont zabytkowego mostu. Pieniądze znalazły się, choć niewystarczające, ale prace ruszyły. Kilka lat temu roboty wstrzymał konserwator zabytków. Rok temu powiat dostał ponad 60 milionów złotych na kolejne remontowe etapy. Nic się jednak nie dzieje, bo w mocy jest decyzja konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac. Kilka miesięcy temu ogłoszono, że jest przełom. No i cisza –  skarży się mieszkaniec Tczewa, miejscowy pasjonat historii.

I dalej:

Marcin Stolarski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tczewie powiedział nam, że cały czas trwa oczekiwanie na nową decyzję konserwatora zabytków. (art. Andrzeja Gurby „Zabytkowy most w Tczewie. Albo część prac albo miliony złotych przepadną.” z 22 maja br.).

Prostujemy. Okazuje się, że faktycznie przełom nastąpił, ale nie wiele miesięcy temu, a 11 kwietnia, po czym Igor Strzok nie pozwolił na dalsze prace. Dlaczego? Do urzędu wpłynął projekt odbudowy mostu przygotowany przez starostwo w Tczewie, ale projekt jest… przeskalowany. Zdobyliśmy w tej sprawie stanowisko PWKZ, które poniżej zamieszczamy.

Most Tczewski z ubytkami wymagającymi odtworzenia.

Komentarz PWKZ arch. Igora Strzoka:

„Decyzje dotyczące odbudowy pierwszej (od zachodu) pary wież okrągłych oraz czterech wież prostokątnych stanowiących zespół Przyczółka Zachodniego nie mogą być wydane, dopóki Inwestor, tj. Starostwo w Tczewie, nie przedstawi poprawnego projektu architektoniczno-budowlanego dla tych budynków. W myśl ustaleń zawartych na dwóch naradach w gabinecie Generalnego Konserwatora Zabytków, dr Jarosława Sellina, Most Tczewski ma być odbudowany w swych pierwotnych, historycznych formach i rozmiarach (a więc i proporcjach). Tymczasem projekt, który Starostwo złożyło w WUOZ w Gdańsku okazał się projektem znacznie przeskalowanym w stosunku do historycznego pierwowzoru. Stało się to oczywiste, gdy PWKZ zażądał od projektantów przesłania nie tylko dokumentacji w formie wydruku, ale uzupełnienia jej o pliki komputerowe. Po powiększeniu planów i nałożeniu ich na podkład z planem historycznym z 1852 roku okazało się, że nowoprojektowane przęsło wzorowane na historycznym przęśle Lentza z 1852 roku jest szersze od pierwowzoru, z którym musi się przecież połączyć!

Nowe przęsło zaprojektowano jako ponad dwa metry szersze od oryginalnego, z którym przecież powinno zostać połączone zgodnie z historycznym pierwowzorem. Konsekwentnie poszerzono by filar mostowy i rozsunięto dwie okrągłe wieże, co wyglądałoby kuriozalnie na tle wież zachowanych. Podobnie poszerzono portal bramny, aby „zmieścić w nim poszerzone przęsło „pseudo-Lentza”, oraz powiększono obszar dziedzińca wjazdowego z czterema wieżami prostokątnymi. Dawny przyczółek miał ok. 29,66 m długości, nowy miałby prawie 36 metrów, dawny miał szerokość 22,35, nowoprojektowany – 27 metrów. Nasuwa się nieodparte wrażenie, że dawny projekt Lentza przeskalowano mechanicznie o 1,2.

Taki przyczółek wymagałby rozbudowy z trzech stron istniejącego bloku żelbetowego stanowiącego jego bazę. Tymczasem kontrakt projektantów nie przewiduje, jak poinformowali oni PWKZ, projektowania ścian elewacyjnych przyczółka poniżej poziomu wjazdu na most, czyli poziomu górnej płyty zbudowanej już konstrukcji żelbetowej. Jak więc dwie mniejsze wieże miałyby zostać zbudowane? Jako lewitujące w powietrzu?”

Porównanie zespołu portalu wjazdowego – Lentza oraz nowoprojektowanego (różowe), mat. WUOZ

PWKZ zapewnił, że gdy tylko otrzyma projekt będący odwzorowaniem historycznej budowli w jej właściwej skali, wyda zezwolenie na prowadzenie prac. O ten projekt więc apelujemy do starostwa tczewskiego.

Anna Pisarska

Dodaj opinię lub komentarz.