Historia

„Solidarność” we Wrzeszczu, zacieranie historii

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał 17 września 1980 r. we Wrzeszczu. Tu było centrum ogólnopolskie, tu przyjeżdżały telewizje z całego świata.

Proszę to sobie przywołać w pamięci, ujrzeć w wyobraźni – istniało imperium sowieckie, ogromne totalitarne mocarstwo, mordercze, przed którym drżał świat.

I oto na jego terytorium powstał istniejący formalnie byt, masowy związek, który się temu imperium jawnie przeciwstawiał. Swoją centralę miał we Wrzeszczu. Tu związek ten powołano, zdecydowano o jego formie i nazwie. Tu organizowano się, radzono, edukowano w oporze, drukowano publikacje, tworzono audycje radiowe, nagrania, emitowano je przez głośniki gromadzącym się na ulicy tłumom. Wywieszano transparenty. Tu ujawniano i piętnowano zbrodnie imperium, organizowano się, aby ten system i to imperium obalić. Gdańsk Wrzeszcz, dawna siedziba klubu „Ster”, siedziba Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do stanu wojennego.

Siedziba NSZZ „Solidarność” we Wrzeszczu. fot. J. Usaryk

Rozmawiamy z Ryszardem Stanisławem Czajkowskim, świadkiem, uczestnikiem i współtwórcą tej historii, odznaczonym Krzyżem Solidarności i Wolności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Fotografie archiwalne Jerzy Usaryk.

Zbigniew Sajnóg


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

One thought on “„Solidarność” we Wrzeszczu, zacieranie historii

Dodaj opinię lub komentarz.