Historia

„Solidarność” we Wrzeszczu, zacieranie historii

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał 17 września 1980 r. we Wrzeszczu. Tu było centrum ogólnopolskie, tu przyjeżdżały telewizje z całego świata.

Proszę to sobie przywołać w pamięci, ujrzeć w wyobraźni – istniało imperium sowieckie, ogromne totalitarne mocarstwo, mordercze, przed którym drżał świat.

I oto na jego terytorium powstał istniejący formalnie byt, masowy związek, który się temu imperium jawnie przeciwstawiał. Swoją centralę miał we Wrzeszczu. Tu związek ten powołano, zdecydowano o jego formie i nazwie. Tu organizowano się, radzono, edukowano w oporze, drukowano publikacje, tworzono audycje radiowe, nagrania, emitowano je przez głośniki gromadzącym się na ulicy tłumom. Wywieszano transparenty. Tu ujawniano i piętnowano zbrodnie imperium, organizowano się, aby ten system i to imperium obalić. Gdańsk Wrzeszcz, dawna siedziba klubu „Ster”, siedziba Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do stanu wojennego.

Siedziba NSZZ „Solidarność” we Wrzeszczu. fot. J. Usaryk

Rozmawiamy z Ryszardem Stanisławem Czajkowskim, świadkiem, uczestnikiem i współtwórcą tej historii, odznaczonym Krzyżem Solidarności i Wolności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Fotografie archiwalne Jerzy Usaryk.

Zbigniew Sajnóg

One thought on “„Solidarność” we Wrzeszczu, zacieranie historii

Dodaj opinię lub komentarz.